Meny

Glad for jordbruksavtale

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
- Jeg er glad for at det ble enighet om en jordbruksavtale i år som vil bidra til å gi matprodusentene en inntektsøkning på gjennomsnittlig 31.000, sier stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien (Sp).

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kom i dag til enighet med staten om jordbruksavtale for 2013-2014.

- At matprodusenten får økt sine priser med noen øre betyr at en forbruker må ut med om lag 125 kroner mer i året til mat. Det mener jeg vi som forbrukere kan leve godt med, sier Anne Tingelstad Wøien. 

Før den rød-grønne regjeringa tok over i 2005 hadde det vært 25 år uten reallønnsvekst i norsk matproduksjon. Sju år med rød-grønt styre, har gitt oppgjør med samme kronevise vekst som andre grupper

- Årets oppgjør er et første svar på matmeldinga som vi la frem i fjor, og viser i hvilken retning vi skal. Valget til høsten kan være et være eller ikke være for norske matprodusenter og tryggheten for at det vi setter på bordet er av god og kjent kvalitet,  sier Wøien.