Meny

Har du en ordfører i magen?

Sist endret: 16 03 2017

Rammevilkår er et viktig begrep for de som skal drive med lokalpolitikk. De siste årene har nettopp rammevilkårene forverret seg drastisk. Dette medfører en kontinuerlig kamp for å "holde budsjettene" i kommunene. Et slikt pes er egnet til å drepe alt initiativ hos de som interesserer seg for, og som gjør en innsats for å holde lokalsamfunene gående. Om få år betyr det at ingen ønsker å påta seg ansvar ved å stille til valg som ordfører. Den sittende regjering anstrenger seg ikke for å bedre dene utviklingen, må det være lov å påstå!

 

 

 

VIL DU BLI ORDFØRER?

Neste år er det kommunevalg og fylkestingsvalg. Da er partiene i gang med å lage lister. Avisene forteller at mange ordførere teller på knappene om de skal ta gjenvalg. Også en rekke andre sentrale kommunepolitikere sier takk for seg. Hvorfor?

At det er en del utskifting, er naturlig. Men når jeg snakker med politikere fra flere partier, får jeg det inntrykket at handlingsrommet for kommunene er blitt svært redusert.

Svært mange kommuner styrer mot betydelige underskudd. Da blir jobben først og fremst å kutte i velferdstilbudet. Det er lite hyggelig. Det å legge ned skoler, sentralisere tilbudene, lukke avdelinger ved sykeheimer, dårligere sosial omsorg m.m. er ikke populært.

Folk flest vil ha bedre tilbud på alle sektorer enn før. Dermed blir lokalpolitikeren skyteskive for misnøye. Ordføreren er mest synlig og får mest kritikk.

Hva har skjedd med kommuneøkonomien? Vel, noen beslutninger i kommunestyrene kan vel sies å være for kostbare i forhold til hva økonomien skulle tillate.

Men både store og små kommuner sliter. Skatteinngangen er lavere enn forutsatt. Rammeoverføringene fra staten er lavere enn påleggene skulle tilsi. F.eks tror jeg "samhandligsreformen" ikke er fullfinansiert. Pensjonsutgiftene og lønnsutgiftene vokser mer enn rammeoverføringene. Når beregningskriteriene går mer på "pr hode", vil kommuner med reduksjon i folketallet slite.

Vi lever lengre enn før. Det stiller større krav til behandling og stell enn tidligere.

Oppgaven for en lokalpolitiker blir først og fremst "å holde budsjettet". Hvis ikke griper fylkesmannen inn og setter kommunen på Robeklista. Da må kommunen ha ekstra godkjenning fra Sander for å få gyldige vedtak. Ofte blir da reduksjoner av tilbudet svaret.

Dette er det mange som kvier seg for å være med på.

Jeg vil ikke gå så langt som å si at demokratiet er i fare, men tror nok mange gode kandidater til forskjellige verv velger andre oppgaver en lokalpolitikk, slik situasjonen er. Dette gjelder nok alle partier.

Håper jeg tar feil og at det er mange som ønsker å ta et tak i kommunepolitikken. Det er viktig

Jon Tørset
Gruppeleder fylkestinget.