Meny
Bli medlem

Høyere utdanning for alle!

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Senterpartiet satser på høyere utdanning. Vi ønsker å øke grunnbevilgningen til høyskoler og universiteter for å gjøre utdanningsinstitusjonene mindre avhengige av ekstern finansiering.

Økt grunnfinansiering vil gjøre det mulig å opprettholde nasjonale universiteter med høyt akademisk nivå. Samtidig vil dette sikre den desentraliserte høyskolestrukturen, som er viktig for å utdanne nok sykepleiere eller lærere, men også for å skape et mangfold av tilbud ute i distriktene. De mindre høyskolene skal også ha rom for å utvikle spesialiserte fagmiljøer.

 

Lånekassen har gitt en stor del av befolkningen muligheten til å ta høyere utdanning. Det er derfor en dårlig ide å legge ned Lånekassen, slik som Frp foreslår i sitt partiprogram. Senterpartiet er opptatt av å gi gode lån- og stipendordninger, og vi vil fortsette kampen for elleve måneder studiestøtte. Det er derfor svært urovekkende at Lånekassen nå tar til orde for å fjerne ordningen med borteboerstipend. Lånekassen har sett seg lei på at studenter oppgir feil adresse for å oppnå borteboerstipend. Et slikt forslag rokker ved målet til Lånekassen, som er å fjerne ulikhet og fremme likestilling slik at utdanning kan skje uavhengig av geografiske, økonomiske og sosiale forhold.  Det er ingen god ide å kutte i borteboerstipendet, for det vil gi færre mulighet til å ta del i kunnskapssamfunnet.  Borteboerstipendet har gitt de som bor langt hjemmefra et ekstra bidrag, noe som er rimelig da disse studentene har større utgifter enn dem som har anledning til å bo hjemme.

 

For å gjøre utdanning mulig for flere, arbeider Senterpartiet for flere studentboliger. Siden 2005 har regjeringen finansiert byggingen av 6318 studentboliger. Regjeringen har dermed opprettholdt løftet om å bygge 1000 boliger per år siden 2005. Nå må denne ambisjonen økes, og vi tar derfor til orde for å bygge 1500 boliger pr. år. Samtidig burde tilskuddet fra staten per boenhet økes betraktelig. I 2005 tilsvarte dette tilskuddet nemlig 50-60 % av byggekostnadene, mens det i dag tilsvarer om lag 30 %. Senterpartiet ønsker derfor at tilskuddet må øke i takt med boligprisene, og at de skal dekke minst 50 % av byggekostnadene per boenhet.

 

Senterpartiet er opptatt av at utdanning skal være mulig, uavhengig av økonomiske og sosiale forhold. Det desentraliserte utdanningstilbudet er viktig, særlig i Hedmark, hvor en lav andel av befolkningen har høyere utdanning. Høyskolen i Hedmark er et godt eksempel på en høyskole med variert og godt utdanningstilbud. Det kan vi som innbyggere i Hedmark være stolte av. Ekstra gledelig er at søkertallene er så gode. En god høyskole i nærmiljøet vårt er uvurderlig når vi skal rekruttere til spennende arbeidsplasser i vår region.

 

 

Ida Kristine Teien

3. kandidat, Hedmark Senterparti