Meny

Inge Høyen er ny leder av Sp i Svelvik.

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Vegard Sveiven sa takk for seg som leder av partiet, men han fortsetter i styret. For øvrig ble Andreas Støa gjenvalgt i styret. Han fikk for øvrig en oppmerksomhet for lang og tro tjeneste i Senterpartiet når han nå har fylt 80 år.

Svelvik har opplevd ei vanskelig tid med dramatiske økonomiske forhold med store følger, særlig for skolene i kommunen. Senterpartiet har hatt et ryddig forhold til prosessen, og er under de rådende forholdene stolt over hva som Senterpartiet har oppnådd i Svelvik kommune i det siste året.

 

Årsmøtet fikk fyldige rapporter fra de kommunale utvalgene. Også i Svelvik er kommunestruktur et stikkord for omfattende drøftinger. Den vil prege tida framover. Svelvik har bestemt seg for å se nordover. Så langt er det klare planer for å danne en ny kommune sammen med Drammen.

Før det tas en beslutning skal det blant annet være en rådgivende folkeavstemming i kommunen..

Håkon Fæste