Meny
Bli medlem

INVITASJON TIL KONFERANSE

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Det inviteres til konferanse for Kvinnelige kommunestyrerepresentanter i Hedmark og Oppland Senterparti på Honne i Biri fredag 29. og lørdag 30. januar 2016. Vi har satt sammen et spennende program med gode innledere, som vi håper motiverer og gjør at mange har lyst til å delta.

PROGRAM


Fredag 29.      kl. 17.00          Kaffe og kake ved ankomst.

                        kl. 17.30          Innledning v/ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug.
                                               Tema:  Politikerrollen.
                                                           Ordførerrollen.
                                               Spørsmålsrunde.

                        kl. 18.30          Innledning ved Anne Enger.
                                               Tema: Ny flyktningpolitikk.
                                               Spørsmålsrunde.

                        kl. 20.00          Middag
 

Lørdag 30.      kl. 8.00                        Frokost

                        kl. 9.00                        Innledning v/Ingrid Christie fra Energirådet Innlandet.                                                      Tema: Det grønne skifte.
                                               Hvordan blir ressurser i Innlandet brukt?
                                               Hvordan påvirker dette hverdagen til folk? 
                                               Spørsmålsrunde.

kl. 10.00          Innledning v/høyskolelektor Mona Strand.
                                   Tema: Kommunereformen.
                                   Spørsmålsrunde.

kl. 11.00          Pause med kaffe og romrydding.                 

                        kl. 11.30          Innledning ved Anne Enger.
                                               Tema: Utfordringer på likestilling.

                        kl. 12.30          Oppsummering v/Inger S. Enger

                        kl. 13.00          Lunsj.
 

* * * * * * *

                              

Kl. 13.45               Kort årsmøte for Senterkvinnene i Oppland.     

 

 

 

Pris for enerom:         1215,- kr (middag, overnatting, frokost og lunsj).
Pris for dobbeltrom:   1065,- kr                     - - - - - « - - - - -

For deltakere fra Oppland dekker Oppland Senterparti kr. 750 pr. deltaker.
Resten dekkes av den enkelte, evt. av lokallaget.

For deltakere fra Hedmark dekker Hedmark Senterparti noe av beløpet, men antall kroner må vi få komme tilbake til.

Du kan melde deg på til kontorsekretær for Hedmark – og Oppland Senterparti, Mona B. Nicolaysen
pr. mail: [email protected] eller mob.nr. 414 78 784

PÅMELDINGSFRIST 19. JANUAR 2016

VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG SAMLING.

 

Biri 07.01.2016

Vennlig hilsen

Aase Bjerke Lilleåsen                                                Inger S. Enger
Leder i Hedmark Senterkvinner                                Leder i Oppland Senterkvinner