Meny

- Jeg tar gjerne en periode til på Stortinget

I intervju i Åsane Tidende 15. januar forteller Kjersti Toppe om at hun fortsatt er innstilt på å kjempe for plassen på Stortinget. - Å være med på å jobbe for viktige felleskapsverdier som trygge oppvekstvilkår og en god miljøpolitikk betyr mye for meg.

- Det er to vidt forskjellige ting å være lokalpolitiker og rikspolitiker. Det er lengre arbeidsdager, og en mye større arbeidsmengde enn før. Jeg kom som fersk stortingsrepresentant inn og ble nestleder i Helse-og omsorgskomiteen, og det gjør at jeg får henvendelser fra riksmedia.

Men Kjersti har ikke glemt lokalpolitikken. Hun er fremdeles opptatt av oppvekstvilkår, miljø og byutvikling, og når Åsane Tidende ber henne peke på en viktig sak i valgkampen nevner hun samferdsel. - Fylket har prioritert fergefri E-39, nytt Sotrasamband, bybaneutbygging, forkorting og fornying av Vossabanen.

Kjersti håper at valget vil få fram fokus på de stor skillelinjene mellom partiene, og ikke bare på hvem som kan bruke mest penger. Hun tror ikke på et regjeringsskifte- Det er stor forskjell på de felleskapesverdiene de rød-grønne prioriterer og det en regjering med Høyre og Frp vil fronte. For meg er det viktig å sikre en en nasjonal politikk som representerer kjerneverdiene til oss rød-grønne, sier Kjersti.