Meny

Kjersti Toppe i BT: Sykehusene trenger folkevalgt styring

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
- Det er bare innenfor den rød-grønne leiren det er mulig å endre norsk helsevesen. Helsebyråkratiet må slankes, og politikerne må igjen ta styringen over helsevesenet.