Meny

Kjersti Toppe i BT: Sykehusene trenger folkevalgt styring

- Det er bare innenfor den rød-grønne leiren det er mulig å endre norsk helsevesen. Helsebyråkratiet må slankes, og politikerne må igjen ta styringen over helsevesenet.