Meny

KOMMUNERREFORMEN ? EMBEDSMANNSVELDET TILBAKE?

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
I denne kommunesammenslåingens tid er det grunn til å tenke gjennom kommunestrukturen fra starten av: FORMANNSSKAPSLOVENE FIKK NORGE I 1837 - NORGE FIKK FOLKESTYRE!! skriver Ole Jacob Ottesen i et innlegg

Formannskapslovene ga stemmerett og fullmakter be gitt Kommunestyrene og Formannskapet. Vedtak og avgjørelse ble gjort nært dem som ble berørt av vedtakene.

EMBEDSMANNSVELDET VAR AVSKAFFET I NORGE!!

Kommunereformen – og behandlingen av den- har innbyggerne i kommunene fått gitt uttrykk for sitt syn ved sin stemmegivning. Et overveldende flertall av innbyggerne i kommune har stemt NEI til sammenslutning med andre kommuner. Redusert FOLKESTYRE har også blitt tillagt avgjørende vekt!

Avstemningene i kommunene –med overveiende NEI til sammenslåinger - passet ikke herr Statsråd Sanner sitt opplegg. Panikken brer seg!

For likevel å få gjennomført reformen, neglisjerer Statsråd Sanner folkets stemmegivning. Sanner innfører EMBEDSMANNSVELDET! Det samme embedsmannsveldet Norge avskaffet med Formannskapslovene i 1837.

FYLKESMENNENE – det nye Embedsmannsveldet – kobles inn og skal overprøve folkets stemmegivning. Med TVANG skal kommunereformen gjennomføres imot innbyggernes vilje

Fylkesmannen i Buskerud har allerede gitt råd om sammenslåing av kommunene; Svelvik, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker til storkommunen Drammen.