Meny

Kongsberg sykehus

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Kjersti Toppe stilte spørsmål til helse- og omsorgsministeren: Det skjer krevande prosessar i mange helseforetak om sjukehusfusjonar. I Buskerud kan dette føre til nedlegging av Kongsberg sjukehus. Vil statsråden kunne tilrå og godkjenne dette uten at det er blitt behandla av Stortinget som ein del av ein nasjonal helse- og sjukehusplan?