Meny
Bli medlem

Kontrollplass ved E6 Svinesund

Sist endret: 16.03.2017 #Østfold
Kontrollplass i sydgående felt ved E6 Svinesund blir en realitet. Dette er bl.a. viktig for å avdekke kriminalitet der valuta og tyvegods fraktes ut av landet.

Både politi, tollvesen og statens vegvesen har ønsket en kontrollplass på sydgående felt ved E6 Svinesund. Dette har vært en forholdsvis liten sak som har pågått i alt for lang tid. Samferdselsdepartementet mener prosessen ikke kan pågå lengre, så nå er det besluttet at kontrollplassen skal etableres. Statens vegvesen får ansvaret for å iverksette dette. Det er beregnet en kostnad på prosjektet på 3-5 millioner.

- Dette er et relativt lite tiltak, men som kan bety mye. Det forenkler arbeidet både til politiet, tollvesenet og Statens vegvesen. Ikke minst vil det spare både tid og penger ved gjennomføring av ulike typer kontroller som både er viktig for kriminalitetsbekjempelse og sikkerhet, uttaler Per Inge Bjerknes, stortingskandidat for Østfold Senterparti. – Det er derfor veldig positivt at samferdselsdepartementet skjærer igjennom i denne saken og får kontrollfeltet på plass.