Meny

Krav om nasjonalt etterslepsløft på fylkesveiene !

Som fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms får jeg jevnlig klare tilbakemeldinger på de problemene standarden på mange fylkesveier i Troms skaper for både næringsliv og folk flest daglig, og det er ikke rart i der hele tatt.

Vedlikeholdsetterslepet på de 3000 km fylkesvei i Troms er på mellom 6 og 8 milliarder opparbeidet over flere tiår. I Norge totalt er etterslepet på fylkesveiene på mellom 45 og 70 milliarder, alt jmf SVV sin rapport i 2013. Med dagens økonomiske rammer fordelt fra Regjering og Storting til fylkeskommunene vil det kunne ta bortimot 40 år å løse etterslepsproblemet. Det er ikke akseptabelt !

Derfor er det på tide å kreve et nasjonalt etterslepsløft for fylkesveiene i landet. Kravet må være at Regjering og Storting får på plass en "etterslepspakke" på minst 50 milliarder over 10 år, derav 16-22 mrd i Nordnorge og minimum 6 milliarder til Troms. Da ville det være mulig for fylkeskommunene å gjøre et løft for fylkesveiene, som folk flest og næringslivet spesielt ville få nytte og glede av innen rimelig tid.

Når vi i tillegg vet at Regjering og Storting har endret inntektssystemet til Fylkeskommunene slik at Troms i 2019 har 90 millioner mindre til å drive båt, buss og ferge for øker utfordringen for å gi næringsliv og innbyggere den samferdselsinfrastrukturen som trengs. At statssekretærene Amundsen (FrP) og Jensen (H) tidligere i sommer sa at problemer ikke var at Troms får litt mindre, men at man hadde fått for mye før, sier mye om hvilke holdninger man sloss mot. Problemet er nemlig at Nordnorge over flere 10 år under ulike regjeringer ikke har fått den samferdselsprioriteringen som landsdelen har behov for, også til beste for landet. Derfor utfordrer jeg alle gode krefter i nord til å stille seg bak et krav om et nasjonalt etterslepsløft for fylkesveiene på 50 milliarder derav 16-22 milliarder til de nordnorske fylkene.

I Troms er fylkesveiene helt avgjørende for vekst og utvikling, for at næringslivet skal få løst sine transportbehov, for at bo og arbeidsmarkedene skal fungere, så enkelt som at folk skal komne seg på arbeid på et vettig vis. Sist men ikke minst er det slik at fylkesveiene er helt avgjørende for at sjømatnæringa skal få eksportert fisk for milliarder til beste for hele landet. Og som kjent; i Troms slaktes det ikke en fisk ved riksveiene, alt må først transporteres over fylkesveier.

Ivar B Prestbakmo

1 kandidat Troms Sp ved Fylkestingsvalget