Meny

Kritisk til krav om størrelse

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Regjeringens ekspertutvalg mener en kommune bør ha 15.000 - 20.000 innbyggere. Leder i Oppland Senterparti, Bengt Fasteraune, reagerer kraftig.

- Med et slikt krav vil vi få to kommuner i Gudbrandsdalen og hele Valdres vil bli én kommune, sier Fasteraune, som er ordfører i Dovre og regionrådsleder i Nord-Gudbrandsdalen.

Fasteraune understreker at han ikke er imot kommunesammenslåinger – så lenge de er lokalt forankret og fører til bedre tjenestetilbud til innbyggerne i hele landet.  Han er også positiv til en kommunereform. 

- Senterpartiet har vært og vil fortsatt være en pådriver for reformer i kommunesektoren. Reformvilje er viktig for å justere og forbedre tjenestetilbudet til innbyggerne, Men en kommunereform bør ikke handle om hvor mange innbyggere en kommune skal ha, eller hvor kommunegrensene skal gå. 

- En kommunereform bør dreie seg om å gi kommunene mer makt. Det er mange oppgaver som kunne vært løst like godt av kommunene som av statlige direktorater og tilsyn. Det er i den enden vi burde starte, sier han.

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget, som overleverte sin første delrapport til kommunalministeren i dag, har sett på hvilke kriterier som må være på plass for at kommunene skal kunne løse de oppgaver de har i dag.

- Det er merkelig at de setter innbyggertall som et slik kriterium. Vi vet at innbyggere i mindre kommuner er mer tilfreds med tjenestene enn innbyggere i store kommuner. Vi vet også at det ikke er nødvendig å være stor for å drive godt. Eksempelvis har Lom toppet kommunebarometeret nå tre år på rad, sier Fasteraune, som er med i Fylkesmannen i Oppland sin tenketank om kommunemodernisering. 

Fasteraune stiller seg også undrende til at utvalget har lagt til grunn at interkommunale selskaper i seg selv er problematiske.

- Det vil alltid vøre nødvendig med Interkommunale og regionale samarbeidsløsninger. Det er en myte at det er bare de små kommunene som samarbeider på tvers av kommunegrenser. I ytterste konsekvens mener jeg også at kommuner må kunne løse enkelte oppgaver på vegne av flere, sier han. 

Spørsmål kan rettes til leder i Oppland Senterparti, Bengt Fasteraune: 474 65 370