Meny

- Kun verneinteressene ivaretas

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Sps stortingsrepresentanter i Oppland og Hedmark, Anne T. Wøien og Olov Grøtting, har i dag sendt et brev til miljøvernministeren der de ber om at Rondaneplanen vedtas i tråd med kommunenes og fylkeskommunenes forslag.
I forrige uke la Miljøverndepartementet fram sitt forslag til regional plan for Rondane - Sølnkletten. I forslaget ligger en kraftig inntramming av aktiviteten for å sikre villreinen.
 
Det reagrerer stortingsrepresentantene Anne T. Wøien og Olov Grøtting sterkt på. I et brev til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell skriver de to stortingsrepresentantene Stortinget at de ikke aksepterer at den kun er verneinteressene som ivaretas når den endelige planen skal vedtas.  

Ikke minst reagrerer Sp-politikenre på at Miljøverndepartementet (MD) setter til side planforslaget som 16 kommuner og to fylkeskommuner står bak. Dette forslaget ble sendt over til departementet i fjor, og endringene som ble lagt fram på Hamar forrige uke, har kommet på plass uten dialog med fylkes- og kommunepolitikerne. 
 
- Den regionale planen er utarbeidet gjennom en grundig prosess og har lagt vekt på å være helhetlig og ivareta både vern av områder for villreinen samt gi mulighet for lokal næringsutvikling. Forslaget fra Miljøverndepartementet vil bety at de berørte kommunene i disse områdene vil bli avskåret fra framtidig næringsutvikling, skriver Wøien og Grøtting. 
 
Den politiske ledelsen i Oppland og Hedmark har også reagert kraftig på Miljøverndepartementets håndtering av regional plan for Rondane - Sølnkletten. 
 
Arbeidet med Rondaneplanen startet for seks år siden, og ble vedratt av fylkestingene i Oppland og Hedmark i 2011. Fylkesmennene har hele tiden ment at verneinteressene ikke har vært godt nok ivaretatt i planen, mens fylkespolitikerne mener det er funnet en god balanse mellom bruk og vern.
 
Kommunal- og regionalminister, Liv Signe Navarsete (Sp) varslet, tidligere denne uka, at hun vil forfølge saken.