Meny
Bli medlem

LANDBRUK I SENTRUM?

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Akershus Senterparti utfordrer KrF og V til å støtte landbruket i Akershus.

Regjeringen vil oppheve konsesjonsloven og boplikten i landbruket. Fylkesutvalget skal mandag 8. des behandle høringssvar på dette. Akershus Senterparti kommer til å foreslå at fylkeskommunen skal si nei til forslaget. Skal landbruket i Akershus sikres rekruttering og produsere mer mat til innbyggerne i framtida, må forslaget stoppes.

Målet med dagens regelverk er å holde kostnadene ved eiendomskjøp på et nivå som gjør det mulig for bonden å både forrente og kunne leve av eiendommen. I et fylke som Akershus, der presset er enormt, vil regjeringas forslag føre til enorm prisvekst. Markedet og spekulantene overtar, de som ønsker å produsere mat og leve av det vil tape. Forslaget fra regjeringa vil være alvorlig for Akershus!

KrF og V har i fylkesutvalget på mandag en mulighet til å si ja til de som ønsker en framtid i landbruket i Akershus, og de som ønsker at Akershus fortsatt skal være et fylke der det produseres ren og trygg mat. Da må de si nei til regjeringas forslag.