Meny

Landbruket under dobbelt ild

Sist endret: 16 03 2017

Regjeringens målsetting avsløres nå skritt for skritt. Landbruket skal svekkes, og helst fjernes fra næringslivet slik det fortoner seg nå. Det skjæres ned på tilskudd, subsidier og nå skal utdanningstilbudet også skjæres ned. Det paradoksale er at vi har en Landbruks- og matminister som står smilende fram på fjernsynet og anfører at hun er odelsjente.

 

 

LANDBRUKET UNDER DOBBELT ILD.

Landbruksminister Sylvia Listaug fremmer stadig forslag som vil undergrave landbruket som næring. Venstre fremmer forslag om å doble momsen på matvarer, noe som vil ha som virkning at ca. 4000 bruk vil bli nedlagt, sier forskere. Regjeringa Solberg svekker økonomien til fylkeskommunene. Dette er nok en underliggende forklaring til at Fylkesrådet fremmer forslag om å legge ned skolegårdsbruket på Kleiva i Vesterålen. En trenger jo ikke rekruttering til en næring en vil avvikle, må vite.

Fylkesråden for utdanning sier at dette ville bli gjort selv om økonomien var god.

Dette viser at noen partier er farlig å slippe til ved styrebordet. Dette gjelder både i fylkesrådet og i regjering.

Frp, Høyre og Venstre bør ikke få makt. Det bør stå klart også for Kristelig Folkeparti.

 

Jon Tørset,

Gruppeleder  Sp