Meny

- Lokalpoliti viktig for forebygging

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Stortingsrepresentant Heidi Greni er bekymret for hva som kan bli konsekvensene av en samlokalisering av lensmannskontorene i Valdres.

Heidi Greni, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, besøkte Valdres i dag. På programmet sto blant annet beredskap. Greni møtte lokale folk fra både brann-, ambulanse og politietaten. Hun ble orientert om et godt tverrfaglig samarbeid mellom nødetatene i regionen, men det var politiberedskapen i de seks Valdres-kommunene som ble viet størst oppmerksomhet. 

Lensmannskontorene i Valdres skal i løpet av året samlokaliseres på Fagernes. Ordførerne i Sør-Aurdal og Vestre Slidre, Kåre Helland og Lars Kvissel, er blant dem som har vært kritsike til en slik samlokalisering, og begge var til stede i møtet med Heidi Greni i dag.  

- Det vil ikke til å påvirke beredskapen på kveld og natt eller i helgene, der samarbeider vi godt allerede. Men vi vil ikke lenger være like operative på dagtid. Det vil svekke den daglige kontakten med andre offentlige instanser, som skole og barnevernstjenste,  sa Bård Sørumshagen ved Sør-Aurdal lensmannskontor. 

Den er en utvikling Greni ikke liker.

- Det viktgste politiet kan drive med er forebygging, og her er kontakten med skolene avgjørende viktig. Min erfaring er at terskelen for ungdom for å begå kriminalitet er høyere når de kjenner den lokale lensmannen, sa hun.

Sørumshagen tror dessuten at en samling av politiressursene, på sikt vil føre til at ved at nyrekrutterte politifork til Valdres vil bosette seg på Fagernes, og at lokalkunnskapen også av den grunn vil svekkes. 

Greni mener at boplikt for polititjenestemenn kan være en god løsning.

- Det diskuteres hvor vidt det skal innføres krav om responstid for politiet. I den forbindelse mener jeg boplikt er et tiltak som vurderes, sa hun. 

- Politifolk er en del av lokalmiljøet sitt, også når de ikke er på jobb. Det gjør at de kan se utfordringer som finnes i eksempelvis ungdomsmiljøet på et tidlig tidspunkt, og sette inn tiltak før de blir for store. Det som bekymrer meg mest med sentraliseringen av politiet, som vi nå ser over hele landet, er at vi mister denne nærheten.