Meny

Lovfest nettnøytralitet

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Lovfesting av nettnøytralitet vil sikre ytringsfrihet og verdiskapning uansett hvor du bor i Norge. Dessuten vil alle være sikret tilgangen til de tjenestene de selv ønsker å bruke. Nettselskapene fratas dermed muligheten til å misbruke sin unike maktposisjon.

Vedtatt av fylkesårsmøte-Buskerud Senterparti, 15-16.2.13                                                                     Nr.2

Lovfest nettnøytralitet

Buskerud Senterparti ønsker å lovfeste nettnøytralitet for å sikre ytringsfrihet og verdiskapning.

Hva er nettnøytralitet?

I dag har vi nøytralt internett. Enhver som kobler seg på internett kan hente og sende innhold etter eget ønske.

Eksempler:

-           Man kan søke opp informasjon f.eks. om Senterpartiet på Wikipedia.

-           Man kan uttrykke seg f.eks. sine meninger gjennom en blogg/kommentarfelt eller reklamere for sine produkter gjennom en egen hjemmeside.

Hvorfor er nettnøytralitet viktig?

Nettselskapene ønsker å kreve penger av de store nettsidene som f.eks. YouTube og Google. Deretter ønsker nettselskapene å selge billige abonnementer til forbrukere hvor forbrukerne kun får bra hastighet/tilgang til de nettsidene som har betalt nettselskapene for dette.

Problemet er at tilgangen og hastigheten til andre nettsider svekkes. Ytringsfriheten og verdiskapningen svekkes. Nettnøytralitet er altså viktig for at alle skal kunne videreformidle informasjon over nett.  Dessuten er nettnøytralitet av sentral betydning for at små oppstartsselskaper skal kunne konkurrere på like vilkår med gigantene.

Hvorfor lovfeste nettnøytralitet?

Nettleverandører må følge norske lover og regler for å operere på det norske markedet. Ved å lovfeste nettnøytralitet må nettleverandørene selge nettnøytralt internett. Dermed forhindrer man effektivt at nettleverandørene ikke forsøker å selge billige internettpakker som ligner TV-kanalpakker. På den måten sikrer man at internett er et sted alle og enhver kan sende og motta informasjon med samme hastighet og kvalitet.

Lovfesting av nettnøytralitet vil sikre ytringsfrihet og verdiskapning uansett hvor du bor i Norge. Dessuten vil alle være sikret tilgangen til de tjenestene de selv ønsker å bruke. Nettselskapene fratas dermed muligheten til å misbruke sin unike maktposisjon.