Meny

Lovfest ungdomsrådet!

Sist endret: 16.03.2017 #Telemark
Telemark Senterungdom, med fylkesleder Hilde Moi Felle i spissen, tar til ordet for å lovfeste ungdomsrådet i kommunene.

 

«Ungdom flest bærer et engasjement for sitt lokalsamfunn, enten det gjelder skoletilbud, kollektivtransport eller fritidsaktiviteter. Ungdomsrådet er en utmerket arena for å kunne utøve et slikt engasjement og for ungdom til å bli hørt i kommunen» sier Felle.

Regjeringen viser seg å være helt enig, og har nå startet arbeidet med å lovfeste medvirkningsarenaer for ungdom i hver kommune.

«Det gleder meg! Ungdom utgjør en sentral og viktig del av demokratiet, men har likevel liten påvirkningsgrad. Lovfesting av ungdomsrådet kan være med å endre dette».

Felle hevder at å pliktiggjøre kommune-Norge til å la ungdom bli hørt også er god politikk for å få flere til å flytte tilbake til hjemkommunen etter endt utdannelse.

«Ungdom som blir hørt – trives!» fastslår Felle.

Organiseringen av ordningen bekymrer hun seg lite for.

«Det krever engasjerte voksne og det krever et velvillig kommunestyre. Skal du sikre fremtiden i en progressiv kommune, må du sikre aktiv og engasjert ungdom. Vi ser eksempelvis i Nome og Fyresdal hvilket utmerket forum ungdomsrådet er. De kommunene i Telemark som ikke har ungdomsråd – det er aldri for sent. Se og kom i gang!» avslutter Felle.