Meny
Bli medlem

Mat og boliger

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Erlend Grimstad kommenterer Helga Pedersen (Ap) sitt innlegg uttalelse i Aftenposten 9. februar om jordvern og mat. -For de som er opptatt av å bevare nasjonens evne til å produsere mat er Pedersens uttalelse en påminnelse om at Arbeiderpartiet ikke er noen garantist for det. Det er derimot Senterpartiet, uttaler førstekandidaten for Senterpartiet i Akershus.

  

Helga Pedersen (Ap) uttalte i Aftenposten 9. Februar at ”Hensynet til jordvern har for eksempel stoppet helt, forsinket eller fordyret byggeprosjekter…Hun viser også til eksempler der kommuner uten aktive bønder har hatt innsigelser knyttet til jordvern. Det har ikke legitimitet i norsk demokrati, understreker Pedersen.”

Det er viktig å bygge flere boliger billigere i Oslo og Akershus. Det er det mulig å gjøre uten å ødelegge matjorda framtidige generasjoner kommer til å trenge. 3 prosent av landarealet vårt er dyrka mark.

Pedersens uttalelse viser hvorfor framtidige generasjoner vil ha problemer med å brødfø seg selv. Bygger vi ned dyrka mark tar vi valg for alle generasjonene etter oss.

Det er lenge siden vi hadde krise i landet hvor vi trengte egen evne til å dyrke mat. Trolig er det dette som er grunnen til at beredskap for egen matproduksjon har så liten forståelse blant besluttende politikere – inkludert Pedersen. Etter 22. Juli burde vi ha lært at vi må planlegge for det uventede – også en krise hvor vi trenger å produsere mat. Mat er basisbehov. At den generasjonen som hadde det materielt best fratar fremtidige generasjoner evnen til å brødfø seg selv er uansvarlig.


Vi bør fortette og bygge der vi ikke har matjord. Det er fullt mulig og kan skje like enkelt og kostnadseffektivt. Utbygging av boligfelt og nye tettsteder i nærheten av jernbaneinfrastruktur er fullt mulig.

For de som er opptatt av å bevare nasjonens evne til å produsere mat er Pedersens uttalelse en påminnelse om at Arbeiderpartiet ikke er noen garantist for det. Det er derimot Senterpartiet.