Meny

Meir pengar til kommunane i 2014

Kvar krone bidreg til betre tenester for innbyggjarane, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete i pressemeldinga.

"Regjeringa føreslår at kommunane får mellom 6 og 6,5 milliardar kroner i reell vekst i inntektene neste år. Mellom 5 og 5,5 milliardar kjem som frie inntekter. Det gjer at kommunane kan prioritere ressursane på ein god og effektiv måte tilpassa lokale behov. Det vil seie barnehageplass til dei som treng det, ei verdig eldreomsorg og gode skuler."

Det er noko av det som blei sagt i pressemeldinga, då kommuneproposisjonen blei lagt fram i dag.

Her kan du lese pressemeldinga og kommuneproposisjonen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2013/over-seks-milliardar-kroner-meir-til-kom.html?id=726248