Meny

Mindre folkestyre, og mer byråkrati

Får Statsråd Sanner det som han vil, må demokratiet vike til fordel for mer byråkrati. Da er også Frp henvist til å spille 2. fiolin. Så får det ikke hjelpe at partiet i alle år har forfektet at alle viktige beslutninger skal avgjøres med folkeavsteming.

 


 

 

 

Mindre folkestyre og mer byråkrati

 

- Vi har ikke noe valg. Toget går nå. Vi må være med, vi kan ikke stå alene! Kommunene i Norge må hoppe på et tog snarest mulig. Jan Tore Sanner (H) blåser i fløyta, og reiser landet rundt for å lokke med knapper og glansbildet til alle som gjør som han befaler. Den som ikke adlyder når Sanner sier hopp, trues med tvang.

 

Argumentasjonen for å slå sammen kommuner snarest mulig minner om den som ble brukt av desperate EU-tilhengere før folkeavstemningen i 1994. - Vi kommer til å sitte alene på en stol på gangen. Blir vi ikke medlemmer av EU nå vil det meste gå dårlig for den lille nasjonen Norge! Fasiten tjue år etterpå viser at det meste har gått bra. Norge er verdens beste land å leve i, og folk i små og mellomstore kommuner er mer fornøyde med tjenestene enn folk i store kommuner. Forskning viser faktisk at viktige tjenester som helse, omsorg og skole ikke er best i store kommuner.

 

Den blå-blå regjeringa, byråkratene hos fylkesmannen og mange rådmenn sier at kommunene har plikt til å utrede hvem de skal slå seg sammen med. Det er ikke sant! Departementet kan sette i gang utredninger, det kan anmode og legge politiske føringer, men staten kan ikke pålegge noen kommuner å delta. Slike oppgaver kan kun pålegges kommuner gjennom lov eller forskrift med hjemmel i lov.

 

En kommune er faktisk en organisering for folkets mulighet til å påvirke utviklingen i eget lokalsamfunn.  Formannskapslovene fra 1837 er en viktig milepel i norsk demokrathistorie. Formannskapslovene ble vedtatt for at folkevalgte forsamlinger skal bestemme over lokale saker både i byene og på bygda. Dette var begynnelsen på lokaldemokratiet som ble mulig etter hard politisk kamp, for å unngå det maktmonopolet statens embetsmenn hadde.

           

I en storkommune vil det bli nødvendig med mange bydelsutvalg eller lokalutvalg, og en form for administrasjon. Det vil bety at vi bytter ut kommunestyrer med beslutningsmakt med utvalg med rådgiverfunksjon eller høringsfunksjon. Beslutningene og makta flyttes lenger unna det folket beslutningene gjelder. Bydelsutvalgenes uttalelser må saksbehandler av en administrasjon, før den blir en del av beslutningsgrunnlaget til et bystyre eller i en storkommune. Da har vi i innført en ekstra administrativ behandling, altså mer byråkrati.

 

Mange kommuner har startet utredninger i forbindelse med kommunereformen. Og strategisk tenkning på hvordan lokalsamfunn og region skal utvikles er bra. I en travel hverdag trenger vi å løfte blikket og legge langsiktige strategier. Kanskje kan utredningene bli gode dokumenter som viser muligheter for hvordan vi med enda bedre samarbeid kan løse oppgaver og gi gode tjenester der folk bor. Mange kommuner samarbeider allerede bra. For moderne kommuner er samarbeid en vanlig måte å løse utfordrende oppgaver på. Dette samarbeidet kan utvikles videre og er et reelt alternativ til sammenslåing av kommuner.

 

Regjeringa bevilger Reformstøtte og Engangsstøtte til kommuner som slår seg sammen fordi det er store kostnadene ved sammenslåing. Beløpene kan oppfattes som store, gjerne flere titalls millioner kroner. Men støtten utbetales bare en gang, og den utgjør vanligvis bare 2-4 % av et vanlig kommunebudsjett det ene året. Bivirkningen av kommuneavviklingen er sentralisering av innbyggertjenester som skole, helse og omsorg. I Danmark er 300 skoler og 100 bibliotek nedlagte etter kommunereformen i 2007.

 

Jan Tore Sanner advarer mot folkeavstemminger i spørsmålet om sammenslåing av kommuner. Kommunene bør likevel gjennomføre både folkemøter og folkeavstemming før en eventuell avvikling av egen kommune. Mange kommuner har allerede vedtatt at de skal spørre innbyggerne til råds. Da kan innbyggerne gi politikerne et mandat før den endelige beslutningen tas. Sammenslåing bør bli et hett tema i høstens valg. Alle lokalpolitikere som vil endre folkets mulighet til å påvirke utviklingen av eget lokalsamfunn må si fra om dette før valget.

 

Nordland Senterparti

Willfred Nordlund, 1. kandidat

Siv Mossleth, 2. kandidat