Meny
Bli medlem

Nå må fornuften seire

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Oppland Sp vil fremme et begrunnet forslag for fylkestinget i februar der man ber om en utsettelse av flytting av elever frem til 2016. Dette må alle kunne gå for

Nok en gang klarer Oppland fylkeskommune å skape frustrasjon i Lesja og Dovre. Det nye skolebygget blir ikke klart til innflytting på Dombås til skolestart høsten 2015. Dette har man visst lenge og kommer ikke som noen overraskelse for noen som har jobbet med saken. Arbeidet med etterbruken av lokalitetene på Hjerleid har ikke startet selv om vedtaket om å utrede dette ble gjort i fylkestinget i desember 2012. Arbeidet med å vurdere en landslinje for ski og skiskyting, i tillegg til andre idretter som snowboard og alpint på Dombås og Bjorli, er ikke påbegynt. Dette vedtaket ble fattet av et enstemmig fylkesutvalg den 09.september 2014 som en sak til komite for opplæring- og kompetanse. Dovre og Lesja tok initiativ til et drøftingsmøte med tema videregående skole på Dombås. Møtet ble gjennomført den 12.november der konklusjonen var at fylkesopplæringssjefen skulle avklare med komitelederen om hva som burde gjøres før kommunen sendte brev til komiteen. Denne avklaringen har aldri kommet. Saken skal behandles i fylkestinget i juni 2015. Situasjonen er usikker og det meste svever før elevene våre skal gjøre sitt skolevalg innen den 1.mars. Elevrådet ved Hjerleid har i et tydelig brev bedt fylkesopplæringssjef i Oppland fylkeskommune, Inge Myklebust innstendig, om å utsette flyttingen av klassene sine til 2016. Svaret er konsekvent nei, det skal flyttes uansett, selv om løsningen innebærer midlertidige lokaler. Det har til og med vært diskutert å sette opp en brakkerigg inntil den nye skolen er ferdig. Vi vet, og fylkeskommunen vet, at eksisterende lokaler på Hjerleid er ledige og fortsatt klar for skoledrift. En skole som på alle måter fungerer i praksis og som elever og ansatte ønsker å bruke inntil nye lokaler på Dombås er ferdig.  Blir hensyn til elever, foreldre og ikke minst lærere tatt på alvor?  Er dette fornuftig? Er dette logisk? Ville de som tar beslutningene akseptert dette selv? En ting er sikkert, dette er en løsning uten snev av fleksibilitet som det reageres sterkt på lokalt, og spørsmålet blir nok en gang; hva er motivet for å tvinge frem slike alternativer som ingen vil ha. Når situasjonen har blitt slik den er nå er det viktig at hensynet til elevene blir satt i førersetet. Vi har spurt 10.klassene i Lesja og Dovre om hva som er viktigst i en kommende kommunereform; uten tvil er en vdg skole i nærmiljøet viktigst for dem.

Oppland Sp vil fremme et begrunnet forslag for fylkestinget i februar der man ber om en utsettelse av flytting av elever frem til 2016. Dette må alle kunne gå for.  Nå må fornuften seire!  Denne gangen er det elevene det må tas hensyn til. De er morgendagens yrkesutøvere og til det trenger man en god og positiv start på sine videregående studier.

Mariann Skotte, Lesja Sp

Bengt Fasteraune, Dovre Sp