Meny

Nasjonal Transportplan er godt nytt for Nord-Norge også!

Fylkesleder Ola Smeplass går i et leserinnlegg i rette med høyres Per Munkerud. Munkerud har i et leserinnlegg beklaget seg over at Nordnorge får for lite i den fremlagte plan. Dette er Smeplass ikke enig i.

Nasjonal Transportplan er godt nytt for Nord-Norge også!

Per Munkerud tar i en kronikk i Avisa Nordland den 27.april for seg Nasjonal transportplan. Allerede i overskriften "Historisk løft - i sør" bruker han ord som viser at han har skjønt hovedpoenget. Planen representerer nemlig et historisk løft for samferdselssatsning her i landet. Når Munkerud forsøker å begrense det historiske løftet til det sørlige Norge, taler han dessverre mot bedre vitende. Aldri før har Nord-Norge fått en større andel av investeringene. Sannheten er at vi de senere åra har vært vitne til et historisk løft innen samferdsel for hele Norge, og den nye Nasjonal Transportplan vil, dersom den blir vedtatt politikk, sørge for at løftet blir enda bedre i åra som kommer.

Alle er selvfølgelig ikke helt fornøyd med planen. Enkelte prosjekter er satt på vent, noen kommer senere i 10-årsperioden enn mange hadde håpet. Slik er det når en skal velge mellom mange gode saker. Alt kan ikke komme på en gang. Det nye i planen er at det tenkes mye mer helhetlig enn før. Det er for eksempel  gledelig å se den massive satsninga på E6 i Nordland.  Etter åtte år med rød-grønt styre viser det seg at regjeringen ikke bare snakker om satsning på samferdsel. Planene er overoppfylt ved at bevilgningene i statsbudsjettet har større enn det som har forutsatt i tidligere planer. Det har ikke vært tilfelle når Høyre har vært med og vedtatt statsbudsjett. 

Kritikken fra Munkeruds partifeller i de store byene er at de er "glemt" i den nye planen. Høyre er altså ikke enige med seg selv i hvordan planen skal kritiseres.  Høyre har alltid tatt til orde for reduksjoner av offentlige utgifter. I tillegg vil de gi folk skattelettelser. Dette lar seg dessverre ikke kombinere med løfter om store offentlige satsninger. Høyre vil samarbeide med Frp, som i motsetning til Høyre er mot bompenger, offentlig-privat-samarbeid og en restriktiv bruk av oljerikdommene. Med et sterkt Høyre etter valget er jeg redd at vi vil få se et politisk kaos. Vi vil se en jernbane i forfall og stadig flere dyre Mercedeser som kjører på dårlige veier. Hvis en vil ha utvikling innenfor samferdsel de neste fire årene er det eneste fornuftige valget å velge bort blått kaos, sørge for fortsatt rød-grønt styre, og la Marit Arnstad og co fortsette arbeidet med å løfte Norge inn i framtida når det gjelder samferdsel.

Ola Smeplass, leder i Nordland Senterparti.