Meny
Bli medlem

Nei til generell bevæpning

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet i Oppland mener spørsmålet om bevæpning er for viktig til at det det kun kan overlates til politiet selv

I Norge har vi gode erfaringer med at politiet ikke bærer våpen på seg. I det daglige er politiets våpen nedlåst i bilen. Senterpartiet i Oppland mener dette er en praksis som må fortsette.

I regjeringens politiske plattform står det at "regjeringen vil åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen." Senterpartiet i Oppland mener dette spørsmålet er for viktig til at det det kun kan overlates til politiet selv. Spørsmålet om generell bevæpning er et spørsmål som nasjonale myndigheter må på ta på vegne av fellesskapet. Det er også problematisk om det blir forskjellig praksis i de ulike politidistriktene, dette vil kunne føre til vanskelige og uholdbare situasjoner.

Å være opptatt av politiets bevæpning er dessverre svært relevant allerede nå. Anders Anundsen har brukt makta si til å gi politiet tillatelse til midlertidig bevæpning. Denne bevæpninga har flere ganger blitt forlenga og varer i denne omgang fram til midten av juni. Dette er basert på en generell begrunnelse fra PST- sjefen - sist gjentatt da hun la fram sin årlige trusselvurdering i begynnelsen av februar. En generell trusselvurdering som ikke er avgrensa i tid, blir altså møtt med bevæpning. Dette skjer internt i kontakt mellom justisdepartementet og Politidirektoratet uten at Stortinget får muligheten til å si sin mening. Det er bekymring for at en midlertidig bevæpning glir over i en permanent ordning.

I Sverige, et land det er naturlig å sammenligne Norge med, er politiet bevæpnet. Det svenske politiet avfyrer skudd i tjenesten hele seks ganger så ofte som det norske politiet, dersom man tar hensyn til befolkningsmengden.

Det finnes utfordringer i norsk politi, mangel på lettere tilgjengelige våpen er ikke en av dem.

 

Bengt Fasteraune, Oppland Senterparti

Inger S. Enger, Oppland Senterkvinner