Meny

Nominasjonsmøte til fylkestingsvalget, 2015 lørdag 25.oktober

Nominasjonskomiteen i Troms Senterparti har innstilt på forslag til fylkesvalgliste for 2015. Forslaget skal behandles av lokallagenes utsendinger på nominasjonsmøte den 25.oktober, på Finnsnes.

Nominasjonskomiteen mener at Senterpartiet har en meget god liste, med mange profilerte og gode kandidater. Nominasjonskomiteen er også av den oppfatning at dette forslaget legger til rette for at Troms Senterparti vil få økt oppslutning på fylkestinget i neste periode. Forslaget er enstemmig.

NOMINASJONSKOMITEENS FORSLAG TIL SENTERPARTIETSVALGLISTE VED FYLKESTINGSVALGET I TROMS 2015

 

   Nr     

      Navn

    Født

Kommune  

Yrkestittel

    1

Ivar B Prestbakmo

1968

Salangen

Fylkesråd

    2

Irene Lange Nordahl

1968

Sørreisa

Næringssjef

    3

Sandra Borch

1988

Tromsø

Jurist

    4

Svein Oddvar Leiros

1971

Kåfjord

Daglig leder

    5

Espen Ludviksen

1977

Harstad

Selger

    6

Ronny Grindstein

1971

Gratangen

Ordfører

    7

Lill Tove Bergmo

1972

Lyngen

Leder Spillavhengig Norge

    8

Linn Charlotte Nordahl

1996

Sørreisa

Student

    9

Anne Grete Normann

1971

Lenvik

Fagleder

  10

Bengt Magne Luneng

1975

Målselv

Assistent barnehage

  11

Hanne Nygaard Høgstad

1972

Skjervøy

Skoleassistent

  12

Kåre Bakken

1943

Kvæfjord

Pensjonist

  13

Gunnleif Alfredsen

1955

Lenvik

Daglig leder

  14

Rikke Håkstad

1995

Bardu

 

  15

Kjell Sverre Myrvoll

1981

Dyrøy

Daglig leder

  16

Marlene Bråthen

1988

Tromsø

Student

  17

Ola Dyrstad

1964

Nordreisa

Lærer

  18

Bente Berg

1971

Kvæfjord

Vernepleier

  19

Sigrun Wiggen Prestbakmo

1973

Salangen

Ordfører

  20

Tone Merete Rognmo

1971

Balsfjord

Geitbonde/agronom

  21

Tor Nygård

1955

Skjervøy

Styreleder

  22

Ellen Mikalsen Hals

1988

Dyrøy

Fysioterapeut

  23

Magnus Andersen

1943

Kvæfjord

Bonde

  24

Olaug Bergset

1958

Nordreisa

Rektor

  25

Bernt Halvor Bråthen

1997

Tromsø

Student

  26

Gro Bjerregård

1973

Bardu

Rektor

  27

Trond Arvid Isaksen

1965

Ibestad

Skatteoppkrever

  28

Rita Myrvoll

1985

Kåfjord

Bonde

  29

Karl Arvid Brose

1947

Lyngen

Bonde

  30

Bente Pedersen

1967

Salangen

Leder Lamo ungdomsent.

  31

Roald Wikran

1956

Balsfjord

Kirkeverge

  32

Ingunn-Merete Hals

1962

Dyrøy

Fylkessekretær

  33

Knut I Skogvold

1944

Nordreisa

Pensjonist

  34

Arnhild Lindholm

1952

Balsfjord

Landpostbud

  35

Jonas Bertelsen Johnsen

1991

Gratangen

Student

  36

Regine Solli

1997

Lenvik

Student

  37

Ørjan Skogmo

1989

Storfjord

 

  38

Rita Roaldsen

1956

Gratangen

Fylkessekretær

  39

Runar Berg

1995

Kåfjord

Student

  40

Kirsti Marit Steinlien

1965

Nordreisa

Gartner

  41

Peder Ingvaldsen

1997

Salangen

Student

  42

Birgit Andreassen

1953

Tranøy

Sykepleier

  43

Anders Killie Solli

1981

Lenvik

Takstingeniør