Meny

Nordland - egen region

Sist endret: 16 03 2017

Nordland står fjellstøtt på sitt standpunkt om at Nordland med sitt areal, og sitt folketall skal være en egen region. At fylkesrådslederen "flørter" med Troms fylkeskommune om en sammenslåing, - tar vi med stoisk ro foreløpig.

Nordland – egen region

Det er Senterpartiets fylkestingsgruppe som står på fylkesrådets politiske plattform

 

Her står følgende:

 

 • Beholde Nordland som eget fylke

 • Ha flere oppgaver fra staten til regionalt folkevalgt nivå

 • Være en tydelig premissleverandør i møte med statlige myndigheter

   

  Det skal være tre folkevalgte nivå i Norge. Vi vil legge til rette for et levende folkestyre hvor kommuner og regioner evner å utnytte lokale og regionale fortrinn til beste for innbyggerne, næringslivet og samfunnet for øvrig. Vi ønsker å styrke det regionale folkevalgte nivået.

   

  Vårt utgangspunkt for regionreformen er at Nordland skal bestå som egen region med grenser som i dag. Beslutninger bør i størst mulig grad fattes så nært innbyggerne som mulig. Det regionale nivået sikrer demokratisk innflytelse over viktige politikkområder. Et levende og desentralisert demokrati med bred deltakelse er grunnleggende for å møte samfunnsutfordringene på en god måte.

  Fakta:

  Avstanden fra Trøndelag til Andenes er over 800 km, og vi får seks sørnorske fylker innenfor dagens Nordland. Vi har allerede størrelsen og alle muligheter for å få flere oppgaver og arbeidsplasser til Nordland.

   

   

Siv Elisabeth Mossleth
Gruppeleder Sp

 


Tenk på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må.