Meny

Nordland er ikke A-4

Sist endret: 16 03 2017

 

 

Det er sommer og det er sol! Ja, det er en mulighet for å finne solen i Norge og i Nordland hvis man beveger seg litt rundt i bil, sykkel eller med båt, ferje, buss, fly og tog.

Det er da du oppdager mangfoldet i landet vårt, og i Nordland spesielt. Akkurat nå kommer det tusenvis av turister for å se og oppleve natur og mennesker. De lar seg begeistre over naturen og nordlendingen.

Gjennom mange hundre år har vi bygd opp våre gode og solide samfunn gjennom å se på mulighetene og fortrinnene som vi har i fylket vårt. Vårt fortrinn nå, som før, ligger i naturressursene i havet, i jord, vann, skog og mineraler. Det er dette vi lever av nå, og som vi kommer til å leve av i årene fremover.

Rundt dette er det viktig å utvikle gode og solide tjenester der folk bor. Disse tjenestene må tilpasses store og små samfunn. Tendensen i dag er at det er kun de store samfunnene som har livets rett, men nå er pendelen i ferd med å snu. Folk ser at nære tjenester er viktige i Nordland, fordi vi skaper arbeidsplasser i hele fylket. For å få dette til på en god måte er det viktig at folk får innflytelse og rett til å være med å bestemme utviklingen selv gjennom dagens velutviklede demokrati. Nordlendingen utvikler sitt samfunn best ved å bestemme selv i sin kommune og sitt fylke.

For at vi i fremtiden skal kunne leve slik vi gjør i dag og enda bedre er det viktig at vi selv utnytter mangfoldet, videreutvikler, og fornyer våre tjenester i hele Nordland, og ikke minst satser på utdanning og forskning innrettet mot det vi skal leve av i fremtiden. Det vil kreves samarbeid og nytenking. Vi har fortsatt bruk for den kloke og arbeidsvillige professoren, sykepleieren, fiskeren, ingeniøren, bonden og alle andre.

Mangfoldet i Nordland er stort.  Vi bor i mulighetenes fylke. Også når det er sommer og sol!

 

Svein Eggesvik

Leder Nordland Senterparti