Meny

Norsk landbruk er tuftet på at gårdbrukeren skal eie jorda han/hun dyrker

Sist endret: 16 03 2017

 Norsk landbruk bygger på at bonden skal eie jorda

Norsk landbruk bygger på at bonden skal eie jorda og et familielandbruk, og dette støttes av regelverket rundt landbrukseiendommer.
Denne eiendomsretten må styrkes for bonden som næringsdrivende. Konsesjonsloven sørger for en utvikling av landbruket, hvor forholdet mellom inntjening og gjeld er forsvarlig.
Uten dette regelverket vil effektiviseringa som har skjedd og og skjer innenfor landbruket dempes og prisene på landbrukseiendommer skyte i verden.
- Hva gjør fjerninga av konsesjonsloven med norsk matproduksjon og sjølforsyning, når det er kapitalen som bestemmer hvem som skal eie norsk matjord og ikke ønsket om å drive jorda?
- Hva gjør fjerninga av konsesjonsloven med rekruteringa til norsk landbruksnæring når det er kapitalen som vinner budrunden? Har de nye bøndene da en god mulighet til å kjøpe landbrukseiendommer når de må konkurere på det åpne markedet?
- Senter for bygdeforskning gjorde i 2014 en undersøkelse som viser en solid tilslutning til prisregulering av landbrukseiendom.


Ja til levende bygder.
Enkelt og greit, nei til fjerninga av konsesjonsloven.

Avslutningsvis vil jeg snakke opp resolusjonen fra Nordland som heter:"Lokalsykhusene og akuttberedskapen må underlegges politisk styring."
Jeg ser at antall resolusjoner ikke må bli for mange, så derfor ønsker jeg å prioritere ned resolusjonen om folkekirka.
Selv om jeg er medlem av menighetsrådet i Gildeskål ønsker jeg at vi i Senterpartiet skal si noe om lokallsykehus, ambulanssetjenesen og det psykiatriske behandlingstilbudet i distriktene.
-Litt flåsete sagt, så har jeg og mine mer bruk for sykehus enn kirkegården.

Jeg velger å avslutte med to sitater :
Even Taube har sagt følgende " hennes hud var hvit, hennes øyne var blå, men hennes sjel var svart"

MEN

Anne Enger har sagt" Ingen elsker en himmel som alltid er blå. Variasjon er viktig!"

Goldt valg folkens:)

Hilde Furuseth Johansen
Styreleder i SpS
Sentralstyre medlem