Meny

Norske investeringer ut av kull og tjæresand!

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti ønsker norske investeringer ut av kull og tjæresand, samt en forsterket satsing på fornybar energi, uttales det til sentralstyret. Bekymringen er at en gjør seg så avhengig våre største eksportvarer, olje og gass og landet blir svært utsatt ved store svingninger i pris og verdi av petroleum.

 

Buskerud Senterparti ønsker norske investeringer ut av kull og tjæresand, samt en forsterket satsing på fornybar energi

Buskerud Senterparti er bekymret for hvor avhengig vi har gjort oss av våre største eksportvarer, olje og gass. Dette gjør landet svært utsatt ved store svingninger i pris og verdi av petroleum. Olje og gass er i tillegg til å være vår største eksportvarer, våre største nasjonale eiendeler, og blant våre største arbeidsplasser, både direkte i petroleumsvirksomhet og indirekte gjennom alle de næringene som er leverandører, produsenter, transportører og videreformidlere av produktene. I tillegg er det her vi legger inn mest forskningsmidler, og det er her vi har investert den største andelen av pensjonsfondet vårt.

Pensjonsfondet har i dag i overkant av 2 % avkastning årlig, og investerer kraftig i petroleum. Statkraft hadde i fjor i overkant av 10% avkastning på sine utenlandsinvesteringer i fornybar energi. På tross av dette er det i dag slik at Statoil får beholde 85% av overskuddet sitt, mens Statkraft bare får beholde 50%. I tillegg tildeles de største forskningsmidlene til petroleumsvirksomheten, mens fornybar energi får småbiter. Dette er dårlig økonomisk styring, og har motsatt virkning av målet vi har om å ruste Norge for en fornybar og bærekraftig fremtid. Derfor ønsker vi å la Statkraft få beholde større deler av sitt overskudd, stramme inn på investeringene i petroleum, samt skru større deler av forskningsmidlene over fra petroleum til det fornybare.

Når vi trapper ned på investeringer i og satsing på petroleum, bør vi prioritere hvilke energikilder vi rammer først. Gass forurenser mindre enn olje, som igjen forurenser mindre enn tjæresand og kull. Derfor bør Norge som en start, og med så øyeblikkelig handling som mulig, trekke Statoil ut av tjæresand og trekke pensjonsfondet ut av både tjæresand og kull.