Meny
Bli medlem

Ny runde om Ottadalen

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Fylkestinget vedtok i går at regional plan for Ottadalen skal sendes ut på høring igjen. Senterpartiet mener forslaget fra fylkesrådmannen ikke ivaretar hensynet til lokalbefolkning og næringsinteresser, vi kunne derfor ikke avslutte saken nå sier gruppeleder Aud Hove.

For Senterpartiet er det viktig at kommunene beholder råderetten over et viktig område, lokalbefolkningen kan ikke leve med at en så stor del av arealet i kommunene blir båndlagt, vi må ha en bedre balanse mellom bruk og vern. Det er viktig med lokalt eierskap og forståelse av planen, da må lokalsamfunnet høres. Det har vært en god forvaltning av villreinen lenge før vernet kom og når den regionale planen kommer. Senterpartiet vil ha forenkling, vi har tillit til lokal forvaltning og at de som bor med villreinen vil den godt.   

Den regionale planen for Ottadalen er utarbeidet i fellesskap av fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Oppland. Planområdet utgjør over 8 000 kvadratkilometer, og berører ti kommuner, halvparten av disse ligger i Oppland(Lesja, Dovre, Vågå, Lom, Skjåk).