Meny

Optimisme i Landbruket

Sist endret: 16 03 2017

Statsråd Listhaug melder om optimisme i Landbruket. Ja, hun hevder til og med at det skyldes tiltak regjeringen har iversatt siden den tiltrådte. Mange av de som henter sitt levebrød i faget, er skeptiske til om kartet stemmer med terrenget.

Landbruksoptimisme

 

I en artikkel i en rekke aviser melder landbruksminister Listhaug om optimisme i norsk landbruk. Og er det riktig observert så er det bra. Det som er det finurlige med denne artikkelen er at små tallmessige utslag på noen parametre blir brukt som argumentasjon for at det er regjeringens landbrukspolitikk som har bidratt til denne yrende tilfredshet og framtidstro. Så langt har imidlertid dette ikke gitt utslag i store velgervandringer inn mot Listhaugs parti, FrP; verken av gårdbrukere eller andre.

 

Jeg vil mene at man skal være forsiktig med en slik ensidig kopling. Bildet er nok mer sammensatt. I 2014 hadde vi et svært godt værår som bidro til meget gode avlinger landet rundt. En kjærkommen gave fra oven, etter dels elendige avlinger i 2013. Gode avlinger er alltid et gledens og optimistisk fenomen, ikke minst for matprodusentene.

 

Ved den siste jordbruksavtalen, med minister Slagsvold Vedum (Sp) i førerstolen, i 2013 fikk landbruksnæringen et skikkelig løft. At effekten forplantet seg positivt ilø. av 2014 er ikke å undres over.

 

Dagens regjering har i sine kamper til fordel for reduksjon av melketollsatser, fjerning av konsesjonsloven, nedbygging av dyrkajord og neglisjering av allmenn kunnskap om antibiotikabruk i industrielt husdyrhold vist at det landbrukspolitiske flertall i Stortinget ligger annetsteds enn hos dagens regjeringsparti. Foruten Sp så har også Ap og KrF vist seg tydeligere på dette politikkområder. Kanskje gir dette også grunn til optimisme?  Politikerne viser at de bryr seg om landbruket.

 

Det er positivt at regjeringa arbeider for forenklinger der dette er påkrevd. De norske gårdbrukere vet imidlertid meget godt, både ut fra nasjonal historie og fra andre land, at det kan være kort vei fra reguleringer og mild styring til liberalistisk kaos. Derfor er nok den liberalistiske frykt høyst tilstedeværende hos landbruksbefolkningen.

 

Det er videre positivt at minister Listhaug gjentar et hovedpoeng fra den rødgrønne regjeringens landbrukspolitikk, nemlig målet om å øke norsk matproduksjon. I den forbindelse hilser en velkommen en politikk som også skaper ny optimisme og ny glød, også i de nord-norske bygder som trues av bruksnedlegging og gjengroing. Dette vil være viktige bidrag i et land der knapt 3 % arealet er oppdyrket.

 

Avslutningsvis advarer jeg nok en gang myndighetspersoner mot feiltolkninger av mindre tallmessige fluktasjoner over kort tid i sitt streben etter å forherlige egen politikk. Dette kan lett gi assosiasjoner til statspropaganda av gammelkommunistisk type. Det var vel ikke det ministeren ønsket å la seg klistre til i sin PR-kampanje?

 

La oss håpe på godt vær og optimistiske gårdbrukere også i 2015!

 

Kolbjørn Eriksen

Leder i Landbrukspolitisk utvalg i Nordland Senterparti