Meny

Prioriterer tannhelse, kollektivtransport og regional utvikling

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Senterpartiet prioriterte tannhelse, kollektivtransport og regional utvikling når fylkestinget reviderte fylkeskommunens handlingsprogram for 2015. Senterpartiet fremmet alternativ forslag som innebærer en styrking av tannhelsetjenesten, mer til turisme og lokalt næringsliv og billigere kollektivtransport mellom Hønefoss og Oslo.

Dette prioriterer tannhelsetjenesten, mer til turisme og lokalt næringsliv og billigere kollektivtransport mellom Hønefoss og Oslo.

- det er helt nødvendig med en styrking av tannhelsetjenesten. Når flertallet i fylkestinget velger å stemme dette ned innebærer det at det blir kutt i beredskapsvakter, tannlegestillinger blir stående ubesatte og det går lengre tid mellom hver gang pasienter blir kalt inn til kontroll. Det er dårlig folkehelsepolitikk, sier gruppeleder Ole Johnny Stavn (Sp).

Senterpartiet fremmet også forslag om å tilleggsbevilge 3 millioner til regionalutvikling.Senterpartiet fremmet også forslag om å tilleggsbevilge 3 millioner til regionalutvikling.

- dette er penger som kommer hele fylket til gode, og som kan bidra til god næringsutvikling og en styrking av kulturen i Buskerud, sier medlem av fylkestinget Kari Ask.

Senterpartiet går også inn for å subsidiære månedskortet for bussruten mellom Hønefoss og Oslo med totalt 1000 kr.

- dette er en svært viktig sak for Ringeriksregionen, og som bedrer situasjonen for alle pendlerne i regionen som over tid har betalt en urimelig høy pris. Dette er en miljøsatsing og som kommer mange til gode, sier medlem av fylkestinget Hans-Petter Aasen.

For ytterligere kommentarer kan gruppeleder Ole Johnny Stavn (91370017) kontaktes.