Meny

Regjeringen prioriterer Ofotbanen

Under fylkestinget i Narvik i oktober 2012 fremmet Frp et forslag til uttalelse vedrørende Ofotbanen. I et leserinnlegg forklarer Tørset hvorfor han stemte mot dette forslaget, og peker på regjeringens satsing på Ofotbanen..

Under fylkestinget i Narvik i oktober 2012 fremmet Frp et forslag til uttalelse vedrørende Ofotbanen. Forslaget uttrykte skuffelse over at det ikke var tilstrekkelig bevilgninger til Ofotbanen i statsbudsjettet 2013.

Jeg stemte imot forslaget av følgende grunner:

  1. At Frp i Nordland er negativ til et statsbudsjett fra ei rødgrønn regjering, er ikke noen overraskelse og må betraktes som et politisk overspill.

Det hører med til historien at Frp i stortingets behandling av statsbudsjettet ikke hadde et ord om prioritering av Ofotbanen.

  1. Bevilgninger til samferdselsformål tas først opp i Nasjonal Transportplan for perioden før prosjektene kommer inn på statsbudsjettet. Under fylkestingsbehandlingene i oktober ble det jobbet fra Nordland Sp for å få Ofotbanen høyt prioritert i NTP. Da er det ikke riktig strategi å gi kritikk til ei regjering som jobber knallhardt for prosjektet.

Regjeringen har i NTP satt av mer enn 1,6 milliarder kr til Ofotbanen fra 2014. Mer enn 1 mrd skal brukes i perioden 2014 – 17.

Regjeringen legger til grunn at det er forventet en meget stor økning av utskipning av malm over Narvik havn fram til 2020. Videre sies det i NTP at Narvik er et viktig knutepunkt for godstransport i korridoren og nærmere 90 pst av transporten mellom Oslo og Narvik går på Ofotbanen via Sverige.

Hvis Senterpartiet får sitte i førersetet for samferdsel etter valget også, er utsiktene for Ofotbanen svært lyse og positive.

Med et regjeringsskifte vil nok Ofotbanen bli gjenstand for nye vurderinger med den usikkerhet dette vil medføre.

Talspersoner for Frp har uttalt at NTP vil bli omarbeidet betydelig med ei blåblå regjering.

Hva det vil bety for samferdsel generelt og Ofotbanen spesielt er så langt uklart.