Meny

Samferdselstilbudet i Nordland - et konkursbo?

Sist endret: 16 03 2017

Tvangssammenslåing eller tvangsflytting? Fylkesrådet ser ut til å ta lett på problematikken det stadig dårligere samferdselstilbudet til befolkningen i fylket har for konsekvenser. For de som bor i kystområdene skaper dette utrygghet, og frykt for å måtte flytte vekk fra hjemmene sine på sikt. Må det et opprør til for å snu en trend som rammer stadig flere nordlendinger?

Interpellasjon til fylkestinget i Nordland

 

FERGE OG HURTIGBÅTER PÅ HELGELANDSKYSTEN.

Avisene på Helgeland kan daglig fortelle om diverse uheldige hendelser med ferger eller hurtigbåter. Noen direkte farlige.

Folk er rett og slett utrygge. Vi kan lese om folk som kjører lange omveier for å slippe å ta ferge eller båt.

Det har vært kollisjoner og det har vært maskinskader og innstilliger av andre grunner.

Dessuten hører vi om endring av rutetabeller som ikke er til fordel for pendlere og andre reisende.

Forleden forteller bønder om vanskeligheter med leveranser av melk, kjøring av kraftfor m.m.

For å spare penger er det vedtatt at gods på hurtigbåter skal sterkt begrenses. Hvilke konsekvenser har dette for f.eks fiskerne?

Vi vet alle at mye av fergemateriellet er gammelt og sårbart. Flere av fartøyene har dårlig universell utforming og komfort.

Vi vet også at mange av havområdene det her er snakk om er krevende. For små båter skaper det usikkerhet.

Slik som økonomiplanen for 2015-18 er utformet, og slik vedtakene er formulert, er dette bare «forretten». Neste år blir det foretatt betydelige innskrenkninger der det forutsettes at båtruter blir nedlagt og mange blir redusert.

Det mange spør om er følgende:

  1. Foreligger det analyser som viser hvilken betydning ferger og hurtigbåter har for næringslivet på kysten? Det gjelder fiskeri, turisme, landbruk og bosetting generelt.

  2. Hvilke betenkeligheter har fylkesrådet i forhold til at det snart oppstår en monopolsituasjon i dette markedet?

  3. Er anbudsprosessene under kontroll?

 

Vi stiller fylkesrådet de samme spørsmålene som folk gjør.

Johan Petter Røssvoll
Senterpartiets fylkestingsgruppe