Meny

Seier for nærdemokratiet

Sist endret: 16 03 2017

Seier for nærdemokratiet

Folkeavstemningene i denne runden av kommunereformen er gjennomført og gjennomføres nå i hele Nordland. Ikke fordi kommunene ønsker det nå, men fordi Regjeringen med Statsråd Sanner i spissen har satt seg som mål å få til et helt nytt kart over kommuner i Norge, – og det nærmest uten innhold.

Reformen har møtt stor motbør i hele Norge, og spesielt i Nordland. Vi ser det nå som resultatene etter folkeavstemmingene tikker inn. Senterpartiet har anbefalt folkeavstemming før kommunestyrene skal ta sin avgjørelse før 1.juli. Den klare anbefalingen fra folket til ale kommunestyrerepresentantene er at de ønsker å beholde kommunene slik de er. Er det dagens regjering som er gammeldagse? Reform uten innhold vil folket ikke ha.

Folket har talt, og taler: Vi vil beholde dagens nærdemokrati. Vi vil samarbeide, men vi vil være med på å bestemme utviklingen selv. Sørfold med sine 97,6 % for å fortsatt være egen kommune er til nå Norges beste eksempel på det.

Senterpartiet og de som er mot sammenslåing har påpekt og plukke det ene argumentet etter det andre fra hverandre i kampen mot sentralisering. Vi vet at arbeidsplasser skapes lokalt. Verdier som skapes lokalt brukes lokalt. Alternativet er en storstilt sentralisering som folk i Nordland ikke ønsker. Vi vet at de beste tilbudene innenfor helse, omsorg og skole/barnehage ikke handler om størrelse, men om opplevd kvalitet. De små kommunene greier dette godt alene eller ved å samarbeide med andre kommuner når det er nødvendig.

Senterpartiet i Nordland vil derfor takke enkeltpersoner, aksjonsgrupper og andre som har stått på og bidratt til å bevare solide lokalsamfunn og kommuner som har livets rett i mange år fremover. Dere har bidratt med en motmakt som er uvurderlig i vårt demokrati.

Veien videre er viktig for å bygge vårt samfunn videre. Vi nærmer oss Stortingsvalget 2017.

 

Svein Eggesvik

Leder Nordland Senterparti