Meny

Senterpartiet ber Regjeringa styrke beredskapen mot naturkatastrofar i heile landet.

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Dei store hendingane på Vestlandet siste året, brannen i Lærdal, flomen i Flom, Odda, Voss har vist oss at lokal kriseleiing har vore avgjerande for å ivareta liv og helse når naturkatastrofar rammar.

Senterpartiet ber Regjeringa styrke beredskapen mot naturkatastrofar i heile landet.

Dei store hendingane på Vestlandet siste året, brannen i Lærdal, flomen i Flom, Odda, Voss har vist oss at lokal kriseleiing har vore avgjerande for å ivareta liv og helse når naturkatastrofar rammar.

Ei øvd kommuneleiing med god lokalkunnskap har vore avgjerande for at desse naturkatastrofane ikkje har ført til tap av menneskeliv.

Senterpartiet i Hordaland og Sogn og Fjordane krev at regjeringa set av midlar i fond slik at berørte kommunar og etatar raskt og ubyråkratisk kan byggja oppatt lokalsamfunnet, når naturkatastrofar råkar.

 

Sogn og Fjordane Senterparti.

Pressekontakt:

Karen Marie Hjelmeseter

Tlf 918 47 736

[email protected]

Jostein Ljones

Tlf 905 15 901

[email protected]