Meny

Senterpartiet ønsker ny og grønn politikk i byene!

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Senterpartiet skal være et like naturlig valg for velgere i Bergen som for velgere i Hardanger, sier fylkesleder i Hordaland Senterparti, Jostein Ljones.

 

I sitt innlegg på landsmøtet i Senterpartiet tok han blant annet opp at Senterpartiet må styrke den grønne profilen sin for å gjøre seg intresseant for byvelgere. - Senterpartiet har prioriter og vil prioritere utbygging av kollektivtilbudet i Bergen, bygging av flere sykkelveger og begrensing av bilbruk, fortsetter Ljones. - Bergen er viktig for Senterpartiet og Senterpartiet er viktig for Bergen. Vi skal kjempe for bedre luftkvalitet, bedre bymiljø og sikre at de grønne lungene i Bergen ikke bygges ned, avslutter Jostein Ljones