Meny

Senterpartiet støtter delt løsning

Sist endret: 16 03 2017

Nordområdene er Norges viktigste strategiske område. For å sikre norske interesser, er det nødvendig at våremilitære kapasiteter er tungt tilstede. Nordland Senterparti ser med bekymring på at langtidsplanen (LTP) etter vår vurdering flytter tyngdepunktet av den samlende, - militære aktiviteten ut av nordområdene.

 

 

 1. En delt løsning mellom Andøy og Evenes hvor Andøya flystasjon opprettholdes base for den overvåkingskapasiteten vi også skal ha i framtida, med dagens maritime overvåkningsfly og etter hvert en ny generasjon MPA-fly. Framskutt kampflybase blir som planlagt lokalisert til Evenes. Denne løsningen blir etter vår vurdering den forsvarspolitisk beste og også den rimeligste for samfunnet fordi vi bl.a. får lavere infrastrukturutgifter.

 2. Stortinget må ta høyde for at viktig alliert aktivitet ikke er tatt hensyn til i fremlagt forslag til LTP. Et sterkt internasjonalt sikkerhetsfellesskap krever at den reelle aktiviteten ved Andøya Test Center blir sterkt vektlagt. ATC er viktig i forsvarspolitisk sammenheng, ved at våre allierte kan teste og øve i et avansert skytefelt langt mot nord. Denne muligheten vil med delt løsning videreføres som i dag

 3. Nordland senterparti er enige i forslaget om å beholde hele kystvakta på Sortland. Det er etter vår vurdering viktig at kystvakta med den oppgaveportefølje de har ikke er lokalisert til en militærbase bl.a. med tanke på det samarbeidet vi skal ha med vår store nabo i øst.

   

  Vi er imidlertid ikke enige i forslaget om reduksjon med ett fartøy. Etter vår vurdering er det viktig at volumet opprettholdes eller aller helst styrkes med tanke på den økte aktiviteten som forespeiles i nordområdene.

 4. Generalinspektøren for luftforsvaret(GIL) ble i forrige langtidsplan(2012) vedtatt flyttet til Reitan innen utgangen av 2014. Det er ikke skjedd, og Nordland senterparti er bekymret når politiske vedtak ikke blir fulgt opp, men trenert. Regjeringa har nå lagt fram et forslag som i realiteten går ut på å bygge et kraftsenter på Rygge som vi mener ikke å være tjent med. Argumentasjon om tap av kompetanse og lavere kostnader fester vi ikke lit til. Vi minner om at flytting av kampflybasen til Ørland allerede er blitt 2.2. mrd. dyrere enn beregnet.

   

 5. Flytting av 339-skvadronen med sine Bell 412 fra Bardufoss støtter vi ikke. Denne kapasiteten skal være en støtte for vårt landforsvar.

 6. Landforsvaret har ikke fått et fotavtrykk i denne planen som vi mener må på plass.

 7. Planens forslag om å legge ned Kystjegerkommandoen på Trondenes og alliert treningssenter på Åsegarden støtter vi heller ikke. Igjen «strør» man om seg med kostnadsestimater som ikke er kontrollerbare. I tillegg foreslås det å flytte de som i dag trener ved Åsegarden, ca. 2000 mannskaper i løpet av året, inn til stående avdelinger uten at det er nærmere konkretisert. Vi minner om at det er et stort antall soldater i tillegg til de som allerede er stasjonert ved disse avdelingene.

   

  Nordland SP