Meny
Bli medlem

Sp med advarsel til frafalne tilhengere.

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
De som på grunn av fjorårets jordbruksoppgjør ikke betaler Sp-kontingent må tenke seg grundig om, slik at de ikke bidrar til noe mye verre for næringa, sier fylkessekretær Ole Tom Ophus til Rolf Berntsen i dagens HA.

Fylkessekretær Ole Tom Ophus i Hedmark Senterparti kommer med denne kraftige advarselen etter at medlemsstokken i fjor krympet med 116. Partiet satt dermed ved årsskiftet igjen med bare 1.103 medlemmer.

– Misnøye med jordbruksoppgjøret kan ha spilt ei rolle. Jeg håper inderlig at de som unnlot å betale kontingent på grunn av det, innser at vi etter stortingsvalget til høsten risikerer å få ei regjeringa med Høyre og Fremskrittspartiet. Det blir veldig mye verre for jordbruket og flere andre sektorer, understreker Ophus overfor Hamar Arbeiderblad.

Benekter skremsler

Ophus avviser at han driver med skremselspropaganda. Han mener tvert imot at han har et godt grunnlag for å advare mot ei blåblå regjering. Han begrunner dette med hva Høyre gjorde mens partiet satt i regjering, og hva partiet sjøl sier det vil gjøre hvis det på ny får makta.

Frykter Høyre-styrke

Ophus er forferdet over at Høyre og Fremskrittspartiet ifølge målinger kan få til sammen tre stortingsmandater fra Hedmark.

Ifølge Ophus rammer ei regjering med Høyre særlig tre samfunnsområder, som Senterpartiet er sterkt opptatt av. Foruten jordbruk er dette samferdsel i utkantene og kommuneøkonomi. Det siste gjelder spesielt skole og helsetjenester.

På årsmøtet sitt i Elverum 1. og 2. mars har Hedmark Sp stortingsvalget og fortsatt rødgrønn regjering som hovedsak. Fylkessekretær Ophhus er overbevist at ei sånn regjering best ivaretar både jordbruket, kommuneøkonomien og samferdselen i utkantene. Ophus forsikrer at Hedmark Sp vil gjøre hva partiet kan for å sikre det utsatte stortingsmandatet sitt. Det mandatet har landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum.

Velger ny nestleder

Fylkesleder Aasa Gjestvang fra Stange står ikke på valg ved dette årsmøtet. Det gjør derimot politisk nestleder Olov Grøtting fra Alvdal, som tar gjenvalg.

Organisatorisk nestleder Heidi Hitland fra Sør-Odal trekker seg. Lars Erik Hyllvang fra Engerdal blir trolig erstatter for henne.