Meny

Sp sier nei til reservasjonsrett for fastleger

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet er fredag 31.januar samlet til landsstyremøte på Hadeland. På dette møtet har det blant annet blitt vedtatt en resolusjon som omhandler reservasjonsretten.

Senterpartiets legger til grunn at oppfyllelse av pasientrettigheter er det viktigste hensynet når det gjelder vurdering av reservasjonsadgang for helsepersonell, herunder kvinners rett til selvbestemt abort. Senterpartiet sier derfor nei til fastlegers rett til å reservere seg mot å henvise til abort, assistert befruktning eller til å forskrive eller sette inn prevensjon.

 

  • Jeg er glad for at partiet er klare på at kvinnene skal komme først, sier partileder Liv Signe Navarsete.

 

Senterpartiet mener at dagens lovverk er klart og forutsetter at det er helt uaktuelt å endre helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven eller andre helselover  på en måte som svekker kvinners rettigheter i møte med helsevesenet.

 

I Senterpartiets partiprogram står det følgende: ”Senterpartiet vil videreføre dagens abortlovgivning.” Senterpartiet vil derfor ikke stemme for lovendringer som formelt eller reelt svekker kvinners rett til selvbestemt abort.

 

  • I denne saken er det to viktige hensyn som må balanseres mot hverandre: hensynet til pasientens lovmessige rettigheter og legers samvittighet. Senterpartiet er nå klare på at pasientens rettigheter alltid skal komme først, sier Kjersti Toppe som er Senterpartiets helsepolitiske talskvinne og som selv stemte for resolusjonen.

 

Senterpartiet mener også at kvinners lovmessige rett til å møte opp på sykehus uten henvisning til abort fra fastlege må innfris ved alle sykehus i Norge.

 

Når det gjelder behandling i stortinget har stortingsgruppen i tråd med partiets tradisjon fristilt Senterpartiets representanter.

 


Resolusjonen kan leses i sin helhet HER: