Meny
Bli medlem

Spørsmål til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien med spørsmål til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen vedrørende søknad om skadeforebyggende fellingstillatelse

Spørsmål til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen:

Hvor lang tid synes statsråden det skal ta fra det søkes om skadeforebyggende fellingstillatelse til det gis svar fra miljødirektoratet og hvorfor instruerte ikke departementet sitt eget direktorat om å gi fellingstillatelse for skadeforebyggende felling av bjørnen i Sør-Fron kommune mens det var gode sporingsforhold slik det ble gjort i Stor-Elvdal?

Bakgrunn:

15.april sendte klima- og miljødepartementet instruks til miljødirektoratet om at det skulle gis fellingstillatelse på bjørn som var observert vest for Glomma i Stor-Elvdal kommune. 16.april ble bjørnen felt. Saken ble bredt omtalt i mediene ettersom departementet i denne saken instruerte miljødirektoratet til å gi fellingstillatelse. Skadeforebyggende felling er viktig og riktig i følge rovdyrforliket i saker der en ser et potensial for skader før sau slippes på beite.

29. april søkte Sør-Fron kommune om fellingstillatelse på bjørn som var bekreftet observert av SNO. Siden det var god sporingssnø var det gode muligheter for å kunne felle bjørnen før beitesesongen. Det skal som kjent ikke være ynglinger av bjørn i fylket. Den 11.mai, nesten 14 dager etter søknaden fra kommunen, kom et foreløpig svar fra miljødirektoratet der søknad om fellingstillatelse avslås da skadepotensialet foreløpig ble ansett begrenset. Sauen slippes ikke på beite før rundt 1.juni og miljødirektoratet vil vente å se om bjørnen forsvinner ut av området.

Den 14.mai ble den første sauen drept på beite i Lesja av bjørn. Fellingsløyve ble da gitt samme dag, forlenget, men trukket tilbake 24.mai da det bekreftes at det er ulv som har drept to sauer på beite 23. og 24.mai. Det ble gitt tillatelse til felling av ulven og denne ble felt natt til 25.5.

Det er uheldig at miljødirektoratet bruker nesten 14 dager på å gi et foreløpig svar på søknad om skadeforebyggende fellingstillatelse og en over en måned på endelig svar. Det er avgjørende for tilliten mellom bønder og myndigheter at rovviltforliket følges opp og at en i det minste kan forvente å få svar på henvendelser raskt mens det er gode sporingsforhold.