Meny

Storsatsing på vegutbygging

Det siste året under Bondevik 2 ble det bevilget ca 12 milliarder til veginvesteringer. Hvis en korrigerer for forvaltningsreformen, der fylkeskommunene fikk ansvar for de veiene som nå betegnes for de nye fylkesveiene, var bevilgningene på ca 9 milliarder kr. I statsbudsjettet for 2013 har regjeringa foreslått ca 18 milliarder kr (beløpene inkluderer bompengefinansiering) Det er en økning på omlag 100 %. Korrigert for prisstigning i perioden er økningen på mer enn 58 % i forhold til 2005-budsjettet. Stortinget har med det rødgrønne flertallet vedtatt dette. Det viser at samferdselsministeren fra Senterpartiet har fått gjennomslag for at det er nødvendig med storsatsing på veginvesteringer. Senterpartiet vil ta hele landet i bruk. Da er det nødvendig med reduserte avstandskostnader og god framkommelighet for personer og gods over hele landet. Det er å bygge landet. Fylkestingsgruppa til Nordland Senterparti har i behandlinga av Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 lagt til grunn at bevilgningene til samferdsel skal økes med 45 % i forhold til nåværende plan. Med Senterpartiet i regjering ligger det godt til rette for en storsatsing på samferdsel. Samferdselspartiet Senterpartiet holder det vi lover.