Meny

Straff for å utdanne seg?

Sist endret: 16 03 2017

Privatister som ønsker å skaffe seg studiekompetanse opplever nå at eksamensavgiftene er i ferd med å drepe deres satsing på en bedre framtid. Satsene har økt drastisk, og er for mange nesten uoverkommelig.

 

 

PRIVATISTER

 

Satser for eksamensavgift fastsettes for ett år om gangen av Stortinget, etter forslag fra regjeringen i statsbudsjettet.

For 2015 er satsene økt markant. Økningen for vanlige privatister er på mer enn 200 %.

Privatister som melder seg opp til eksamen, kandidater som melder seg opp til fag/-svenneprøver etter opplæringsloven paragraf 3 – 5, skal betale et gebyr pr. prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommunen. Privatister som melder seg opp til eksamen, skal betale 1000 kroner dersom privatisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev (i 2014 var gebyret 403 kr.) og 2000 kroner ved forbedringsprøver (i 2014  var beløpet 826 kr) Kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæringsloven paragraf 3 – 5, skal betale 853 kroner per prøve dersom kandidaten ikke har gått opp tidligere, og 1708 kroner ved senere forsøk.

I Nordland er det en stor andel av elevene som ikke får fullverdig eksamen etter 3 år. Fylkestinget arbeider for at flere skal få eksamen, selv om det kan være etter fullført skoletid.

Jeg mener det er urimelig at elevene skal betale så mye som det nå er lagt opp til.

Dette kan føre til at økonomiske grunner fører til at færre tar «restfag» som privatister.

I andre sammenhenger blir det snakket «varmt» om hvor viktig det er for alle å ha eksamen fra videregående skole.

Derfor bør Stortinget redusere satsene for neste skoleår.

 

 

 

Jon Tørset. Gr.leder Sp.