Meny

Til barnets beste

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterkvinnene i Oppland mener at systemet og regelverket rundt fosterfamilier bør revideres og at den revideringa må være med øynene til barna og den nye situasjonen de har kommet i, skriver Aud Hove i dette leserinnlegget.

Mange barn er i dag i fosterhjem i Norge. Det kan være mange grunner til det, men det vil alltid ligge vanskelige avveininger og avgjørelser bak når et barn blir sendt til fosterhjem.

Det er tre parter rundt barn som kommer i slike situasjoner; de biologiske foreldrene, barnevernet og fosterhjemmet. Mellom disse tre er det mange nyanser, skjæringspunkt og følelser. 

De biologiske foreldrene har gitt avkall på eller mistet sitt barn, barnevernet skal se til at lover, regler og rettssikkerhet for barnet skal holdes og fosterfamilien får et nytt familiemedlem de skal skape et nytt hjem og en framtid for. 

NRK Brennpunkt hadde en sterk dokumentar om hvor vanskelig dette samspillet kan være. Vi fikk se hvor feil det kan bli om barnevernet og fosterfamiliene ikke kommuniserer godt nok. 

Senterkvinnene i Oppland mener at det skal være stort fokus på barnet i alle disse prosessene og at alle bestemmelser må bli tatt med barnets beste i fokus. Det er en stor og omfattende prosess å bli fosterhjem. Dette skal være strengt og nøye, og når du er godkjent bør det ligge en tillit der til at fosterhjemmet er egnet til å ta seg av et barn på en god måte. Det at barn i utgangspunktet blir plassert i fosterhjem, er fordi de biologiske foreldrene av en eller flere grunner ikke kan ta seg av sitt barn. Det viser seg ofte at det er vanskelig å få til et godt samarbeid mellom fosterfamiliene og de biologiske foreldrene. Her må de involverte være opptatt av at barnet skal skånes og beskyttes framfor at de biologiske foreldrene skal inn om barnet vegrer seg mot det.

Senterkvinnene i Oppland mener at systemet og regelverket rundt fosterfamilier bør revideres og at den revideringa må være med øynene til barna og den nye situasjonen de har kommet i. Det viktigste er at barna slår seg til ro og får bygge sin egen framtid. At det blir stabile forhold og at barnevernet følger opp med de samme folkene i hver enkelt sak, til det beste for barna. Det må fra kommunenes side legges opp til en stabilitet som er til barnets beste. 

Aud Hove, 1. nestleder i Oppland Senterparti

Dette innlegget sto på trykk i OA og GD 3. mars.