Meny

Undervurderer Sanner folkeviljen i kommunene?

Vi har nettopp feiret 200 års jubileet for landets grunnlov rundt om i hele landet. Grunnloven ble starten på folkestyret i landet vårt, og som vi alle er stolte av- og som vi hegner om

Som en kontrast til dette la regjeringen noen dager før 17. mai fram framdriftsplanen for den storstilte planen om kommunesammenslåing.

Høyre/FrP-regjeringen legger i sin plan opp til at de nye kommunene skal ha 15000 – 20000 innbyggere. For Troms fylke vil dette innebære en reduksjon fra dagens 24 kommuner til kun 4 kommuner. Dette innebærer en tilsvarende reduksjon i antallet kommunestyrer og folkevalgte kommunestyrerepresentanter. Det kan være grunn til å dvele ved dette poenget i det året vi feier vårt eget folkestyre: Er det slik at folket ønsker så «robuste» enheter som regjeringen legger opp til, og hvordan skal i tilfelle folkestyret sikres i så store enheter?

I Senterpartiet er vi opptatt av at det skal være nærhet mellom «de som styrer og de som styres», mellom de som utgjør politisk ledelse i en kommune og folket. Dette er et viktig fundament i vårt folkestyre. Det er ikke til å komme forbi at denne nærheten svekkes jo større en enhet blir. Legger vi i tillegg inn i modellen den geografien vi har i vår del av landet, med fjord, fjell og øyer, så sier det seg selv at det blir store geografiske avstander i regjeringens drøm om «robuste» kommuner i Troms, dersom kravet til antall innbyggere i en kommune skal gjelde.  

Når vi i tillegg får presentert regjeringens hasteløp fram til 2017 for å få gjennomført sammenslåing av kommuner, og at de vil avvikle ordningen med folkeavstemninger kommunene, så er det god grunn til å stille spørsmålstegn ved om regjeringen er i takt med folkeviljen i dette spørsmålet. Jeg tror at regjeringen og kommunalminister Sanner (H) kraftig har undervurdert det folkelige engasjementet i denne saken. Når folket etter hvert skjønner hvilke endringer som regjeringen legger opp til, uten folkeavstemninger og om nødvendig med tvang, så er det min spådom at det ikke vil skje uten av folket vil ha et ord med i laget.

Når regjeringa nå vil erstatte lokale folkeavstemninger med spørreundersøkelser, så synes jeg dette er svært beklagelig. Regjeringen er tydeligvis redd for at folk ikke skal være enige med dem, og det er ikke noe godt utgangspunkt for en så stor reform som regjeringen nå legger opp til. Alt snakket om å legge opp til kommunale prosesser som grunnlag for kommunereformen er lite verd: Vil du ikke, så skal du, er Sanners beskjed til norske kommuner og innbyggere.

Mine spørsmål til Høyre/Frp-regjeringen, med kommunalminister Sanner i spissen, er derfor: Hvor blir det av debatten om folkestyret i iveren etter sammenslåing av kommuner? Og – hvilken betydning har folkeviljen for regjeringen Solberg i denne saken?

Senterpartiet skal gjøre alt vi kan for å avvise regjeringens tvang overfor kommunene. Vårt fundament er respekt for det lokale folkestyret. Vi står helt fast på at eventuelle kommunesammenslåinger skal skje frivillig, og etter lokale folkeavstemninger. Nå etterlyser vil regjeringens vilje til å høre folket i denne saken, og til å ta debatten om folkestyret på alvor.

Av Irene Lange Nordahl, fylkesleder i Troms Senterparti