Meny
Bli medlem

Utvidelse av pappapermisjonen

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Stortinget har nettopp vedtatt at foreldrepermisjonen skal økes med to uker, og at disse ukene skal forbeholdes far. Dette er Senterpartiet svært fornøyd med. Pappapermen som ble innført i 1993, og som fra juli 2013 økes til 14 uker, er blitt en suksess.

Stortinget har nettopp vedtatt at foreldrepermisjonen skal økes med to uker, og at disse ukene skal forbeholdes far. Dette er Senterpartiet svært fornøyd med. Pappapermen som ble innført i 1993, og som fra juli 2013 økes til 14 uker, er blitt en suksess. Fra at noen få benyttet ordningen til å begynne med, er det nå ca. 90 prosent av alle nybakte fedre som tar ut pappaperm.

Alt for lenge var det slik at foreldrepermisjon var synonymt med mammapermisjon. De endringene som har skjedd de senere årene understreker at foreldrepermisjonen tilhører begge foreldrene. Og det er ikke først og fremst for foreldrenes skyld, men for ungenes skyld at det er viktig.

Fremskrittspartiet og Høyre støttet ikke denne utvidelsen ut fra hensynet til barna og familien, noe som er helt uforståelig. Det er jo nettopp av hensyn til barna og familien det er viktig å øke tida foreldrene er hjemme med ungene.

For noen dager siden var det et program på NRK som handlet om hvorfor så høy andel av yrkesaktive mødre blir sjuke. Desto flere barn, desto mer øker sjukefraværet. Dette er helt klart et problem. Det er tøft både å være yrkesaktiv, følge opp barn i barnehage, skole og fritidsaktiviteter, være hjemme med sjuke unger når det er påkrevd og sørge for at hus og heim er i orden. Og dessuten når en helst skulle lagt seg, så skal en også følge opp om det har kommet jobbmailer som ikke kan vente til neste dag. Dette er tøft om en er to til å dele på disse oppgavene. Men sjøl i dag, i et av verdens mest likestilte samfunn, så er ikke arbeidsoppgavene særlig jevnt fordelt mellom mor og far.

Dette er bekymringsfullt. Den situasjonen mange mødre er i, med hovedansvaret for barn og hus i tillegg til full jobb, går utover kvinners helse. Det er ikke til barnas og familienes beste at man som mor henger i stroppen på en slik måte at en blir sjuk av det. Det er derfor enormt viktig med tiltak for å skape mer likestilling i hjemmene.  

Derfor blir de 14 ukene med pappaperm så viktig. Ordningen vil være med på å bryte et mønster som det ellers er vanskelig å komme ut av. Dersom mor er hjemme et år med babyen mens far er yrkesaktiv, da går man seg ofte inn i et mønster der mor tar hovedansvaret for alt hjemme. Veldig lett er det at dette fortsetter også når permisjonstida er slutt. Men med en pappa som er hjemme og har denne rollen i 14 uker før begge parter går ut i jobb igjen, så håper og tror vi i Senterpartiet at denne situasjonen vil bli annerledes.

Ordningen med 14 ukers pappapermisjon er viktig, og vil være med på å skape større grad av likestilling i de tusen hjem, til ungenes og familiens beste.  Dessuten vil far og barn få mulighet til å lære hverandre å kjenne på en helt annen måte enn i tidligere tider.

Det eksisterer fortsatt kulturelle hinder for fedre i forhold til å ta ut permisjon. Dette er heldigvis i ferd med å bli endret på, etter at pappapermen ble lovfestet. Hadde denne retten vært helt ”frivillig”, så ville det nok fortsatt ligget sterke føringer, eller i alle fall uskrevne ønsker fra mange arbeidsgivere om at menn bør ta ut så lite pappaperm som mulig.

Skal man skape varige endringer, så er det faktisk slik at en må trå til med regelendringer. Derfor mener vi i Senterpartiet det er viktig at pappapermen ble lovfestet, og at den blir øket fra 1. juli 2013. Vi håper og trur at denne ordningen vil bidra til en bedre hverdag både for barn, for mor og for far, ja for alle familier med små barn.

 

Olov Grøtting

Stortingsrepresentant SP

9. mai 2013