Meny

Varme ord om en hedersmann

Sist endret: 16 03 2017

 

Samfunnsbyggeren Alf Ivar Samuelsen har gått bort. Det er et stort tap for familie, venner og nordlandssamfunnet som vil huske ham som en raus og engasjert politiker for Nordland, Lofoten og hjemkommunen Flakstad.

Samuelsen var både i konkret og i overført betydning en brobygger. I sin tid var han en selvskreven formann for Fredvang bruselskap. Lofotens fastlandsforbindelse var en av de store sakene han jobbet for. 

Politisk bygde han også bruer mellom partier og mennesker. Alf Ivar Samuelsen fikk mye av æren da de fem partiene Sp, Venstre, KrF, Høyre og Frp gikk sammen og vant fylkestingsvalget i 1995. Alf Ivar ble da valgt til fylkesordfører og han fortsatte i en sentral posisjon som fylkesråd etter valget i 1999. Da dannet Senterpartiet fylkesråd sammen med Arbeiderpartiet, SV og KrF.

På Stortinget markerte han seg som fiskernes og distriktenes talsmann som fast representant fra 2005 til 2009.

Alf Ivar Samuelsen tjente nordlandssamfunnet i sentrale tillitsverv i mange tiår. Som medlem av kommunestyret og ordfører i Flakstad, som medlem av fylkestinget og fylkesordfører i Nordland, som fylkesråd og som stortingsrepresentant. Han vil bli husket og savnet av mange.

 

Tomas Norvoll                                              Sonja Alice Steen                   

Fylkesrådsleder                                              Fylkesordfører