Meny

Veien til Modum

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Modum Høyre er Jon Hovland. Han finner hele tida feil ved andre, spesielt Senterpartiet. Slik også i Bygdeposten 7. august under overskriften: «RV 35 er ikke tapt». Det Hovland kaller fakta er, dessverre for Høyre, ljug, skriver Ole Johnny Stavn og Per Olaf Lundteigen.
Veien til Modum
 
 
Modum Høyre er Jon Hovland. Han finner hele tida feil ved andre, spesielt Senterpartiet. Slik også i Bygdeposten 7. august under overskriften: «RV 35 er ikke tapt».
 
Det Hovland kaller fakta er, dessverre for Høyre, ljug. Faktum er: Den rødgrønne regjeringa la ikke inn Ringeriksbanen istedenfor Rv 35 i Nasjonal transportplan (NTP). Navarsete (Sp) har ikke sagt at Sp ikke ville bygge veier på det sentrale Østlandet.
 
Som folkevalgte for Senterpartiet i Buskerud veit vi hva Sp står for. Modum Høyre hadde stått seg på å ha en leder som skriver sant om andre partier.
 
Så til saken: Veien til Modum, altså veien fra Hokksund og veien fra Sigdal.
 
Senterpartiet har i den rødgrønne regjeringsperioden fått avklart at Rv 35 Hokksund-Åmot skal bygges etter vegnormalstandard 4 felts veg. Vi har arbeidet sterkt gjennom varaordfører Ingunn Øderud og ordfører Kari Ask for å få planleggingspenger for neste fase. Ikke minst krever ny Rv 35 grundig og helhetlig samfunnsplanlegging gjennom Øvre Eiker for å redusere konflikten med boliger, fruktbar jord og friluftsområder. Dette er krevende og Senterpartiet på Øvre Eiker har arbeidet for at Øvre Eikers Høyreordfører skulle bruke sitt H/Frp-flertall til å starte en langsiktig, nødvendig debatt. For Senterpartilaga i Modum, Sigdal og Øvre Eiker er dette en prioritert sak som har full støtte fra fylkespartiet. Men saken krever grundig planlegging for å avveie interessekonflikter. Så får vi se om dagens regjering skaffer mer planleggingspenger. Uansett ville saken stått sterkere om politisk ledelse i Øvre Eiker hadde vært mer offensivt og turt å sette i gang en overordna kommunal debatt om trasévalg.
 
Veien fra Sigdal (Fv 287) går gjennom korketrekkeren i Åmot. Som ordet sier: En skikkelig flaskehals. Modum har ikke en vanskeligere flaskehals for tyngre kjøretøyer. Det har vært mye fram og tilbake om denne nødvendige utbedringa med ny veitilknytning mellom Fv 287 og Rv 35 skal tas som eget prosjekt eller være en del av ny Rv 35. Med dagens behov for ny Fv 287 og mest sannsynlig byggestart for Rv 35 mener Buskerud Sp at ny tilknytning Fv 287 til Rv 35 må tas som eget prosjekt først. I 2011 foreslo Senterpartiet i fylkestinget å bevilge penger for å få fortgang i planlegging og utbygging av en ny avkjøring til Sigdalsveien. Den gangen stemte du i mot dette Jon Hovland. Når vil du skifte kurs i din politiske agenda, ta steget og gå i fra ord til handling?  
Denne flaskehalsen er et prosjekt som må prioriteres høyt av fylkestinget, siden det er fylkesvei (Fv 287). Trafikken gjennom Åmot blir da mindre og det er positivt for de reisende og for miljøet i et altfor sterkt trafikkert Åmot sentrum. Kanskje du kunne være enig med Sp om raskt å bygge ny vei til erstatning for korketrekkeren, Hovland?
 
 
Per Olaf Lundteigen,
stortingsrepresentant for Buskerud (Sp)
 
Ole Johnny Stavn,
gruppeleder for Sp i fylkestinget i Buskerud
 
. Faktum er: Den rødgrønne regjeringa la ikke inn Ringeriksbanen istedenfor Rv 35 i Nasjonal transportplan (NTP). Navarsete (Sp) har ikke sagt at Sp ikke ville bygge veier på det sentrale Østlandet.
 
Som folkevalgte for Senterpartiet i Buskerud veit vi hva Sp står for. Modum Høyre hadde stått seg på å ha en leder som skriver sant om andre partier.
 
Så til saken: Veien til Modum, altså veien fra Hokksund og veien fra Sigdal.
 
Senterpartiet har i den rødgrønne regjeringsperioden fått avklart at Rv 35 Hokksund-Åmot skal bygges etter vegnormalstandard 4 felts veg. Vi har arbeidet sterkt gjennom varaordfører Ingunn Øderud og ordfører Kari Ask for å få planleggingspenger for neste fase. Ikke minst krever ny Rv 35 grundig og helhetlig samfunnsplanlegging gjennom Øvre Eiker for å redusere konflikten med boliger, fruktbar jord og friluftsområder. Dette er krevende og Senterpartiet på Øvre Eiker har arbeidet for at Øvre Eikers Høyreordfører skulle bruke sitt H/Frp-flertall til å starte en langsiktig, nødvendig debatt. For Senterpartilaga i Modum, Sigdal og Øvre Eiker er dette en prioritert sak som har full støtte fra fylkespartiet. Men saken krever grundig planlegging for å avveie interessekonflikter. Så får vi se om dagens regjering skaffer mer planleggingspenger. Uansett ville saken stått sterkere om politisk ledelse i Øvre Eiker hadde vært mer offensivt og turt å sette i gang en overordna kommunal debatt om trasévalg.
 
Veien fra Sigdal (Fv 287) går gjennom korketrekkeren i Åmot. Som ordet sier: En skikkelig flaskehals. Modum har ikke en vanskeligere flaskehals for tyngre kjøretøyer. Det har vært mye fram og tilbake om denne nødvendige utbedringa med ny veitilknytning mellom Fv 287 og Rv 35 skal tas som eget prosjekt eller være en del av ny Rv 35. Med dagens behov for ny Fv 287 og mest sannsynlig byggestart for Rv 35 mener Buskerud Sp at ny tilknytning Fv 287 til Rv 35 må tas som eget prosjekt først. I 2011 foreslo Senterpartiet i fylkestinget å bevilge penger for å få fortgang i planlegging og utbygging av en ny avkjøring til Sigdalsveien. Den gangen stemte du i mot dette Jon Hovland. Når vil du skifte kurs i din politiske agenda, ta steget og gå i fra ord til handling?  
Denne flaskehalsen er et prosjekt som må prioriteres høyt av fylkestinget, siden det er fylkesvei (Fv 287). Trafikken gjennom Åmot blir da mindre og det er positivt for de reisende og for miljøet i et altfor sterkt trafikkert Åmot sentrum. Kanskje du kunne være enig med Sp om raskt å bygge ny vei til erstatning for korketrekkeren, Hovland?
 
 
Per Olaf Lundteigen,
stortingsrepresentant for Buskerud (Sp)
 
Ole Johnny Stavn,
gruppeleder for Sp i fylkestinget i Buskerud