Meny

Veien videre

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Den rød-grønne regjeringa skulle være regjeringa for Samholds-Norge, dette i motsetning til de politiske krefter som nå har fått regjeringsmakt, krefter som har Markeds-Norge som sin visjon, sa Per Olaf Lundteigen i sitt innlegg i trontaledebatten på Stortinget. -For Senterpartiet er jambyrdighet, lønnsomt næringsliv over hele landet, nærhet til velferdstjenester og resolutt møte med klimautfordringene viktige tema.

Veien videre
Den rød-grønne regjeringa skulle være regjeringa for Samholds-Norge, dette i motsetning til de politiske krefter som nå har fått regjeringsmakt, krefter som har Markeds-Norge som sin visjon.

Vi rød-grønne stortingsrepresentanter opplevde åtte år med en historisk enestående realinntektsøkning for mange – for sterke grupper i arbeidslivet nærmest uvirkelig. Likevel har forskjell i inntekt mellom folk, næringer og distrikter økt kraftig. Det er bare å se seg rundt i dagliglivet.

EØS-avtalen er etter mitt syn det viktigste saksområdet som hindret at den rød-grønne regjeringas visjon om Samholds-Norge ikke skapte nok begeistring i våre rekker til at vi vant valget. Derfor må dette temaet høyt opp på dagsorden i denne stortingsperioden. Vi vil også oppleve stor sosial og politisk uro innen euro-området, noe som sjølsagt vil forsterke debatten blant flere yrkesgrupper, og konsekvensene for norsk nærings- og arbeidsliv blir langt mer alvorlige enn det vi har erfart hittil.

Martin Kolberg avsluttet sitt innlegg med å si at den nye regjeringa hadde programfestet å føre en politikk som ville gi større forskjeller blant folk. Det er jeg helt enig i. Kolberg tenkte nok mest på situasjonen for lønnsmottakere. Jeg tenker på dem som jobber i nødvendighetsyrkene for landet, som ikke blir omtalt så mye, verken av yrkesveiledere eller statsråder, men som holder Norge i gang hver dag. I tillegg til disse viktige menneskenes livssituasjon, tenker Senterpartiet på de enorme økonomiske forskjeller som følger av todelingen i næringslivet, hvor rekordstor aktivitet knyttet til olje og gass er helt sentralt. I tillegg tenker vi også på de næringer og distrikter som mer og mer preges av å ligge i oljeskyggen. Slik kan det ikke fortsette.

På samme måte som Martin Kolberg vil jeg appellere til å inspirere og engasjere folk mot økende forskjeller gjennom politisk debatt. Men dette må skje ved at vi som er tilhengere av Samholds-Norge, tenker nødvendig stort og forener våre krefter om noen tema som er viktige for alle.

For Senterpartiet er jambyrdighet, lønnsomt næringsliv over hele landet, nærhet til velferdstjenester og resolutt møte med klimautfordringene viktige tema. FNs klimapanel publiserte den femte hovedrapporten i høst, og der er det nå mer vitenskapelig dokumentasjon på at klimaproblemene er menneskeskapt enn på at sigarettrøyking er helseskadelig. Da må vi korrigere markedskreftene. Da må vi være villige til å bruke CO2-avgift på det som er problemet – nemlig det fossile karbonet – for å styrke lønnsomheten i det andre. Det kan være ett tema som Samholds-Norges folk samler seg om.