Meny

Veier som valgkampsak

Sist endret: 16 03 2017
Leserinnlegg fra Jon Tørset: "Det er positivt at Høyre vil satse langt mer på samferdsel enn det partiet tidligere har gjort. Men det også gjenstår å se"

 

Turid Willumstad, 1. nestleder i Nordland Høyre, har i AN 3 august et leserinnlegg om utbygging av veier.
For det første er det positivt at Høyre vil satse mer på samferdsel enn da partiet sist var i regjering, 2001- 05, Bondevik 2.
For det andre er det beklagelig at Nordland Høyre ikke har fått med seg at det har skjedd en formidabel satsing på samferdsel de siste 8 åra.
Med Senterpartiet i regjering og samferdselsdepartementet er bevilgningene til veier økt med reelt 60 % fra 2005 – 2013.
Så er det vedtatt en Nasjonal Transportplan, NTP, 2014 –2023 med en reel økning på mer enn 50 %, sammenlignet med årets budsjett. Det skal brukes over 500 milliarder statlige kr på samferdsel de neste 10 årene. Bompenger kommer i tillegg.
For Nordland betyr det en formidabel utbygging både sør og nord for Saltfjellet.
Så er vi enig i at etterslepet er stort, så det trengs større bevilgninger enn tidligere, både på riksveiene og på fylkesveiene.
I Nordland samarbeider Høyre med Arbeiderpartiet og Krf i fylkesrådet.
Vil Høyre få gjennomslag for utbygging av fylkesveiene med OPS (offentlig/privat samarbeid) ?
Selv det  å utnytte rentekompensasjonsordninga( fylkeskommunen opptar lån, staten betaler rentene) har ikke flertallet i fylkestinget akseptert.
Om Høyre i Rådet kan bevege flertallet til å satse mer på samferdsel, veier, ferger og hurtig båter, gjenstår å se.
Men for all del: Det er positivt at Høyre vil satse langt mer på samferdsel enn det partiet tidligere har gjort. Men det også gjenstår å se.
 
 
 
 
 
Jon Tørset,
fylkestingsrepresentant Nordland Senterparti.